Przedmioty wycofane z gry na początku roku 7.

Wraz z rozpoczęciem roku 7. Destiny 2, dnia 4 czerwca 2024 roku, z ekwipunków graczy znikną niektóre przedmioty powiązane z odłożonymi do przechowalni miejscami docelowymi, aktywnościami i kampaniami. Przedmioty te zostaną przeniesione do Przechowalni zawartości Destiny.

Poniżej znajduje się lista przedmiotów, zadań i walut, które zostaną usunięte z ekwipunków graczy na początku roku 7. Informacje o miejscach docelowych, fabułach, aktywnościach, egzotycznych zadaniach i sprzedawcach można znaleźć na naszej stronie Przechowalnia zawartości Destiny.


  • Wszystkie zlecenia, misje, zadania, engramy, sezonowe schedy oraz artefakty z Sezonu Oporu, Sezonu Głębi, Sezonu Czarnoksięstwa, Sezonu Życzenia i zawartości W stronę Światła
  • Wszystkie rytualne i szczytowe bronie i zdobienia od sprzedawców w Wieży (sprzęt będzie dostępny w egzotycznym archiwum w Pomniku Utraconych Świateł)
  • Legendarne odłamki
  • Zlecenia Straży Przedniej, Tygla i Gambitu
   • Zastąpi je nowy rytualny system nagród „Poszukiwacz”.
  • Pamiątki
   • Wraz z premierą Ostatecznego kształtu staną się one jednorazowymi przedmiotami użytkowymi i będą odblokowane do użycia w dowolnych stworzonych broniach. Uwaga: pamiątki dzielą to samo miejsce w ekwipunku.
   • Rozmontowanie ich przed premierą Ostatecznego kształtu sprawi, że nie trafią do waszego ekwipunku tworzonych broni.
   • Aby wyposażyć tworzone i ulepszone bronie w pamiątki, nie będziecie już musieli udawać się do Reliktu na Marsie. Gracze będą mogli użyć wybranych pamiątek bezpośrednio na ekranie szczegółów broni.
   • Limit pamiątek został podniesiony z 1 do 3.
   • Jeśli macie 3 sztuki (lub więcej) danej pamiątki, nie otrzymacie jej ponownie z łupów, dopóki liczba sztuk przechowywanej pamiątki nie będzie wynosiła mniej niż 3.
   • Użycie lub zastąpienie pamiątki usunie ją z waszego ekwipunku.
  • Specyfikacje: Specyfikacja na bossów, Specyfikacja na Pochwyconych, Specyfikacja na niewielkich, Specyfikacja na potężnych, Specjalista od wielkich wrogów – adept.
  • Klucze Oporu
  • Klucze Głębokiego zanurzenia
  • Klucze Odzyskania
  • Sprzęt wędkarski
  • Klucze Czarnoksięstwa
  • Potężne ofiary
  • Solidne ofiary
  • Niewielkie ofiary
  • Klucze kryjówki
  • Żetony życzeń
  • Trofea dzielności
  • Rezonujący stop
  • Harmoniczny stop