Profil Bungie.net: Tworzenie, powiązywanie i odzyskiwanie konta

Metody uwierzytelniania: rejestracja na Bungie.net

Aby stworzyć profil Bungie.net, gracz musi posiadać ważne konto PlayStation, Xbox, Stadia, Steam lub Epic Games. Oprócz tego do udzielania się na forum Bungie.net wymagane jest posiadanie postaci Destiny, która po ukończeniu misji wprowadzającej „Nowe Światło” dotrze do Wieży.
Aby uzyskać pomoc w tworzeniu konta dostępu dla wybranej platformy, gracze powinni kliknąć jeden z poniższych linków:
Po utworzeniu konta platformy gracze mogą przystąpić do tworzenia profilu Bungie.net. Postacie i dane Destiny będą należeć do danego konta platformy i pojawią się na Bungie.net po jego powiązaniu.

 

Zmiana haseł do kont

Bungie.net nie zapewnia metody resetowania hasła do kont platform. Hasła te zmienić można poprzez odpowiednią stronę platformy:

 

Weryfikacja adresu e-mail

Bungie wysyła czasami komunikaty, powiadomienia i inne wiadomości do graczy, którzy zweryfikowali swój adres e-mail i wyrazili zgodę na ich otrzymywanie. Aby dowiedzieć się, jak zweryfikować adres e-mail podczas zakładania profilu Bungie.net, zapoznaj się z przewodnikiem po weryfikacji adresu e-mail.

Dodawanie i powiązywanie nowych kont platform

Jeśli gracz posiada dostęp do Destiny 2 na więcej niż jednej platformie, może autoryzować kilka kont platform na jednym profilu Bungie.net. Aby tego dokonać, należy wykonać poniższe czynności:
 1. Zaloguj się w Bungie.net, korzystając z powiązanego już konta platformy.
 2. Odwiedź stronę ustawień.
 3. Kliknij „Konta i powiązania”.
 4. Kliknij „Powiąż” przy docelowym koncie platformy.
Uwaga: Do profilu Bungie.net można dodać tylko jedno konto danej platformy. Z profilem Bungie.net mogą być powiązane co najwyżej jedno ID PSN, jeden tag gracza Xbox, jedno Stadia ID, jedno ID Twitch, jedno ID Epic Games Store i jedno konto Steam. Co więcej, powiązanie konta PlayStation Network może wymagać dodatkowych czynności, takich jak stworzenie ID PSN.

 

Odłączanie kont platform

Gracz, który chce odłączyć konto platformy od profilu Bungie.net, powinien postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 1. Zaloguj się do Bungie.net przy użyciu konta INNEGO niż to, którego powiązanie chcesz cofnąć.
 2. Przejdź do strony ustawień i kliknij „Konta i powiązania”
 3. Kliknij przycisk „Cofnij powiązanie” przy odpowiednim koncie, aby je usunąć.
Musisz potwierdzić cofnięcie powiązania przy użyciu adresu e-mail i hasła do konta, któremu chcesz cofnąć autoryzację. Jeżeli z profilem Bungie.net powiązane jest tylko jedno konto platformy, jedynym sposobem na jego usunięcie może być powiązanie go z innym profilem Bungie.net. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób tego dokonać, czytaj dalej.

 

Łączenie kont z kilku profili Bungie.net

Gracze, którzy posiadają wiele profili Bungie.net, mogą przenieść wszystkie powiązane konta na jeden z nich.
 1. Zaloguj się na jeden z profili Bungie.net, używając danych uwierzytelniania właściwych dla tego profilu.
 2. Przejdź do strony ustawień.
 3. Powiąż konto, którego używasz do uzyskania dostępu do innego profilu. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie przeniesienia konta platformy z poprzedniego profilu. Potwierdź decyzję.
Jeśli gracz przeniesie wszystkie konta na niewłaściwy profil Bungie.net, może odzyskać pożądany profil Bungie.net, wykonując poniższe czynności.

Odzyskiwanie profilu Bungie.net

Jeśli gracz utracił dostęp do profilu Bungie.net, usuwając wszelkie powiązane metody uwierzytelniania, to profil ten nie może zostać obecnie odzyskany.

Bezpieczeństwo procesu uwierzytelniania Microsoft

Bungie.net zastosowało nową technologię uwierzytelniania Microsoft, która wymaga udzielenia Bungie pozwolenia na użycie danych Microsoft podczas logowania i procesu tworzenia konta.
Bungie.net wymaga uprawnień do:
 • Logowania się do Xbox Live, dostępu do konta Xbox Live oraz interakcji z usługą Xbox Live.
 • Dostępu do usługi Xbox Live w dowolnym momencie.
Są to minimalne wymagania niezbędne do skorzystania z następujących dwóch usług:
 • Logowania się do Bungie.net za pomocą powiązanego konta Microsoft i tagu gracza Xbox Live.
 • Przeglądania listy znajomych Xbox Live po zalogowaniu do Bungie.net.
Uwaga: Cofnięcie pozwolenia udzielonego Bungie.net uniemożliwi dostęp do profilu Bungie.net i korzystanie ze wszelkich funkcji Bungie.net powiązanych z twoimi postaciami. Gracze, którzy pragną cofnąć pozwolenie, mogą to zrobić, klikając link: https://account.live.com/consent/Manage.