Czat tekstowy Destiny 2

Help_Bnet_D2_Banner_02.jpg

Czat tekstowy Destiny 2 umożliwia graczom komunikowanie się przy użyciu klawiatury w grze na wszystkich platformach. Czatu tekstowego można używać do komunikacji z drużyną ogniową lub klanem gracza, do wysyłania prywatnych wiadomości i przekazywania informacji wszystkim lokalnym graczom znajdującym się w każdej publicznej strefie gry.

Okno czatu tekstowego można otworzyć na PC przez naciśnięcie klawisza Enter, na konsolach z trybu nawigacji (do którego można przejść przez krótkie naciśnięcie przycisku Nawigatora) lub z Orbity.

Poniżej znajdziecie więcej szczegółów na temat różnych dostępnych ustawień czatu tekstowego:


Ustawienia czatu tekstowego

Ustawienia czatu tekstowego znajdują się w menu „Postać” po prawej stronie w Ustawieniach (ikona zębatki).

 1. Wybierz opcję „Społeczność” w panelu po lewej stronie.
 2. Przewiń w dół do sekcji „Czat tekstowy”.

 

Czat tekstowy

„Czat tekstowy” to główne ustawienie, które określa ogólną dostępność funkcji czatu tekstowego. Opcje:

  • Wł. (domyślnie)
  • Wyłączone

Zezwalaj na wulgarny język

Opcja „Zezwalaj na wulgarny język” określa, jak czat tekstowy pokazuje pewne zakazane słowa. Użytkownicy mogą wybrać niefiltrowany język:

  • Nikt
  • Tylko znajomi
  • Tylko klan i znajomi (domyślne)
  • Wszyscy

Autoukrywanie

Opcja „Autoukrywanie” pozwala na ustalenie, czy okno czatu będzie automatycznie znikać podczas rozgrywki. Opcje:

  • Wł. (domyślnie)
  • Wyłączone

Rozmiar czcionki czatu tekstowego

Opcja „Rozmiar czcionki czatu tekstowego” umożliwia określenie rozmiaru wyświetlanej czcionki w czacie tekstowym. Opcje:

  • Bardzo mała (domyślnie)
  • Mała
  • Średnia
  • Duża
  • Bardzo duża

Nieprzezroczystość tła

Opcja „Nieprzezroczystość tła” określa, jak ciemne będzie tło okna czatu tekstowego. „Najniższa” oznacza, że będzie najbardziej przezroczyste, a „najwyższa” najbardziej nieprzezroczyste. Opcje:

  • Najniższa
  • Niska
  • Średnia (domyślnie)
  • Wysoka
  • Najwyższa

Czat szeptany

Czat szeptany to sposób, w jaki znajomi mogą się ze sobą porozumiewać prywatnie poprzez czat tekstowy.* Gracze mogą wybrać osoby, które będą mogły wysyłać im wiadomości szeptane. Opcje:

  • Wszyscy
  • Tylko klan i znajomi (domyślne)
  • Tylko znajomi
  • Nikt

 * Gracze mogą uzyskać dostęp do czatu szeptanego, wpisując /whisper (albo samo /w), a następnie wciskając spację lub Enter.

Dołączenie do czatu drużynowego

Opcja „Dołączenie do czatu drużynowego” określa, jak dobrani losowo gracze mogą dołączyć do czatu drużynowego podczas wykonywania aktywności z playlist.* Opcje:

  • Ręczne (domyślne)
  • Automatyczne

 * Gracze mogą uzyskać dostęp do czatu drużynowego, wpisując /team (albo samo /t), a następnie wciskając spację lub Enter.

Dołączenie do czatu lokalnego

Opcja „Dołączenie do czatu lokalnego” określa sposób, w jaki gracze dołączają do czatu publicznego w obszarach społecznych niepowiązanych z aktywnością (np. w Wieży).* Opcje:

  • Ręczne (domyślne)
  • Automatyczne

 * Gracze mogą zobaczyć lokalny czat, wpisując /local (albo samo /l), a następnie wciskając spację lub Enter.

Dołączenie do czatu klanowego

Opcja „Dołączenie do czatu klanowego” określa, w jaki sposób gracze mogą dołączyć do kanału czatu klanowego.

  • Ręczne
  • Automatyczne (domyślne)

 * Gracze mogą zobaczyć czat klanowy, wpisując /clan (albo samo /c), a następnie wciskając spację lub Enter.


Polecenia czatowe dostępne w Destiny 2

Gracze, którzy chcą zobaczyć dostępne polecenia czatowe, mogą wpisać /help , aby wywołać listę opcji:

Czat drużyny ogniowej

Czat drużyny ogniowej to kanał, który uruchamia się, gdy gracze manualnie dołączają do tej samej drużyny ogniowej.* Gracze z włączonym czatem tekstowym zawsze są dołączeni do kanałów czatu drużyny ogniowej.

  • /fireteam – wyślij wiadomość do drużyny ogniowej, której członkiem jesteś.
  • /team – wyślij wiadomość do drużyny ogniowej, której członkiem jesteś, na podstawie aktywności drużynowych.

* Gracze mogą uzyskać dostęp do czatu drużyny ogniowej, wpisując /fireteam (albo samo /f), a następnie wciskając spację lub Enter.

Wysyłanie wiadomości

Gracze mogą wysłać wiadomość do indywidualnych graczy, lokalnego czatu lub swojego klanu przez wybranie następujących komend:

  • /clan – wyślij wiadomość do członków Twojego klanu Destiny 2.
  • /local  – wyślij wiadomość do wszystkich w społecznym miejscu lub przestrzeni, jeśli są na kanale.
  • /whisper [nazwa użytkownika]  – wyślij wiadomość do innego gracze, używając jegonazwy Bungie.
  • /reply  – napisz wiadomość na ostatni otrzymany szept.

Zarządzanie drużyną ogniową

Gracze mogą zmieniać swój status w drużynie ogniowej na dowolnym kanale tekstowym, używając następujących poleceń:

  • /join [nazwa użytkownika] – dołączenie do drużyny ogniowej po nazwie Bungie gracza (musisz znajdować się z graczem w jednej kolejce: klanowej, gry lub znajomych).
  • /invite [nazwa użytkownika]  – zaproszenie gracza po jego nazwie Bungie (musisz znajdować się z graczem w jednej kolejce: klanowej, gry lub znajomych).

Zarządzanie znajomymi Bungie

Oprócz znajomych z konkretnej platformy gracze będą teraz mieli możliwość dodania znajomych Bungie do swoich kont, używając ich nazw Bungie. Znajomi Bungie będą oznaczeni na ekranie Składu w Nawigatorze znakiem wodnym. Listę znajomych Bungie można wyświetlić na ekranie Składu w sekcji „Znajomi Bungie”.

  • /addfriend [nazwa użytkownika]  – wyślij zaproszenie do znajomych graczowi, używając jego nazwy Bungie.
  • /removefriend [nazwa użytkownika] – usuń znajomego, używając jego nazwy Bungie.

Zgłaszanie i blokowanie graczy

Jeśli gracz cię nęka lub wiesz, że należy go zgłosić lub zablokować, użyj następujących komend:

  • /block [nazwa użytkownika]  – zablokuj gracza, używające jego nazwy Bungie
  • /block [nazwa użytkownika]  – zgłoś gracza, używające jego nazwy Bungie
  • /block [nazwa użytkownika]  – odblokuj gracza, używające jego nazwy Bungie

Zapisywanie ustawień do zapisu międzyplatformowego

Jeśli masz ustawioną funkcję zapisu międzyplatformowego, aby używać postaci Destiny 2 na obsługiwanych platformach, twoje spersonalizowane ustawienia zostaną zapisane na twoim koncie i pojawią się na każdej platformie podpiętej pod zapis międzyplatformowy.

Gracze na PC również będą mieć opcję zachowania przypisania klawiszy na koncie Destiny 2 na swoich lokalnych komputerach.

Gracze, którzy grają na PC i konsolach, mogą dostosować niektóre ustawienia dla każdej platformy (takie jak zaawansowane ustawienia wideo), ale większość ustawień będzie dzielona. Ci gracze będą mogli dostosować swoje ustawienia w pliku CVARS na swoich PC – to tekst, w którym zawarte są ich niestandardowe ustawienia.

UWAGA!

 • Usunięcie pliku CVARS spowoduje reset wszystkich ustawień (w tym ustawień czatu tekstowego) do wartości domyślnych.
 • Zalecamy skopiowanie pliku przed usunięciem go na wypadek, gdyby konieczne było ich przywrócenie.
 • Jeśli kopia nie została utworzona, gracze, którzy usunęli plik CVARS.xml, powinni ręcznie przywrócić ustawienia czatu po restarcie Destiny 2.