Przewodnik po klanach w Destiny 2

Clans_Migration.jpg Klany Destiny i grupy Bungie.net to dwa różne typy społeczności. Grupy Bungie.net istnieją poza Destiny i skupiają się na komunikacji między graczami. Więcej informacji na ten temat znajduje się w przewodniku po grupach Bungie.net.

Klany to tworzone i zarządzane przez graczy społeczności, do których mają oni dostęp w grze i na Bungie.net. Klany zapewniają wiele funkcji pozwalających graczom z tego samego klanu na wspólną grę, osiąganie postępów, komunikację, zarządzanie i tworzenie społeczności. Poniżej znajduje się więcej informacji o funkcjach klanu, interakcjach z klanem oraz narzędziach dla założycieli i administratorów klanu.

Kultura klanu – funkcje

W grze Destiny 2 i aplikacji Destiny Companion na Bungie.net oraz w aplikacji mobilnej klany mogą się pochwalić swoją kulturą.

Profil klanu Tożsamość klanuChorągiew klanu Skład klanu
Profile klanu wyświetlane są w grze Destiny 2 oraz w aplikacji Destiny Companion i stanowią podstawę interakcji z klanem.
  • Klan musi posiadać co najmniej 2 członków, by jego profil był wyświetlany w grze Destiny 2 lub w aplikacji Destiny Companion.
  • Osoby nie będące członkami klanu mogą przejrzeć jego profil, sprawdzając członka klanu w grze Destiny 2.
  • Gracze mogą przeglądać profile klanu lub odwiedzić profil swojego klanu na stronie klanu w aplikacji Destiny Companion.
  • Gracze mogą użyć przycisku „Zgłoś klan” w grze Destiny 2 lub w aplikacji Destiny Companion, jeśli profil klanu narusza kodeks postępowania.

Postęp klanu – funkcje

Klany w grze Destiny 2 mogą zdobywać PD, awansować i otrzymywać nagrody wraz z postępami członków klanu w grze Destiny 2 lub grupowym udziałem w aktywnościach po zakończeniu gry.

PD i poziom klanuCechy klanu Tygodniowe engramy klanowe Gry z przewodnikiem
Gracze mogą przeglądać PD klanu, wkład indywidualny i poziom klanu na profilu klanu w grze Destiny 2 poprzez profil klanu w grze i aplikacji towarzyszącej na Bungie.net lub aplikacji mobilnej.
  • Członkowie klanu, biorąc udział w aktywnościach w grze Destiny 2, zapewniają klanowi PD aż do tygodniowego maksimum, które zostaje wyzerowane podczas cotygodniowego resetu.
  • Klan musi mieć co najmniej 2 członków, zanim zacznie zdobywać PD klanu.
  • Gracze, którzy są członkami klanu, otrzymają dostęp do tygodniowego kamienia milowego „PD klanu”, pozwalającego zdobyć dodatkowe nagrody.
  • Zdobywanie PD przez klan podlega tygodniowemu ograniczeniu, zarówno jeśli chodzi o wkład indywidualny, jak i ogólną liczbę PD klanu, która zostaje wyzerowana podczas cotygodniowy resetu.
  • Gracze mogą śledzić swój tygodniowy wkład w PD klanu na profilu klanu w grze Destiny 2 i aplikacji Destiny Companion.
  • Gracze mogą śledzić tygodniowe postępy PD klanu na profilu klanu w grze Destiny 2 i aplikacji Destiny Companion.
  • Poziomy i cechy klanu resetowane są podczas resetu sezonowego

Komunikacja w klanie – funkcje

Klan może się komunikować za pomocą elementów aplikacji Destiny Companion na Bungie.net i w aplikacji mobilnej.

Czat klanu i kanałyFora klanowe
Wszystkie klany mają domyślny kanał czatu tekstowego, umożliwiający członkom komunikację w czasie rzeczywistym.
  • Założyciele klanu i administratorzy mogą założyć do 5 dodatkowych kanałów.
  • Założyciele klanu i administratorzy mogą ustawiać zezwolenia na dostęp do każdego kanału
  • Założyciele klanu i administratorzy mogą wyłączyć i ukrywać dodatkowe kanały, ale obecnie nie da się ich usunąć.
  • Kanały czatu dostępne są w aplikacji Destiny Companion na Bungie.net i w aplikacji mobilnej.

Interakcje z klanem

Gracze mają kilka możliwości wejścia w interakcję z klanem w grze Destiny 2 oraz w aplikacji Destiny Companion na Bungie.net i w aplikacji mobilnej.

Dołączanie do klanu Opuszczanie klanu Zgłaszanie klanu
Gracze mogą poprosić o dołączenie do klanu w grze Destiny 2 i aplikacji towarzyszącej na Bungie.net oraz w aplikacji mobilnej.
  • Gracze mogą pisać na forach rekrutacyjnych i przeglądać je w poszukiwaniu potencjalnych klanów, do których mogą dołączyć.
  • W grze Destiny 2 gracze mogą zbadać innych graczy, by zobaczyć profil ich klanu
  • Gracze mogą użyć przycisku „Dołącz do klanu”, by poprosić o przyjęcie do klanu na jego profilu w grze Destiny 2 lub w aplikacji Destiny Companion.
  • W ramach danego konta Destiny gracze mogą należeć do jednego klanu.
  • Gracze muszą powiązać konto platformy z profilem Bungie.net, by móc poprosić o dołączenie do klanu lub otrzymać zaproszenie w aplikacji towarzyszącej
  • Gracze mogą akceptować zaproszenia do klanów w menu klanu w grze Destiny 2 lub na stronie klanów w aplikacji Destiny Companion na Bungie.net bądź w aplikacji mobilnej.
  • Gracze, którzy mają konta w grze Destiny na kilku platformach, mogą należeć na każdym z nich do tego samego lub innego klanu.

Zarządzanie klanem

Założyciele i administratorzy klanu mają kilka sposobów na zarządzanie klanem w grze Destiny 2 i w aplikacji Destiny Companion na Bungie.net oraz w aplikacji mobilnej.

Tworzenie klanu Ustawienia administratora klanu Werbunek do klanu i członkostwo Zarządzanie członkami
Gracz może stworzyć nowy klan w aplikacji towarzyszącej, zostając tym samym założycielem klanu.
  • Aby stworzyć klan, gracze powinni użyć przycisku „Stwórz klan” na stronie klanów
  • Podczas tworzenia klanu założyciel może ustalić jego nazwę, motto i misję.
  • Po stworzeniu klanu założyciel może edytować jego nazwę, motto, misję oraz chorągiew, zmieniać ustawienia i zarządzać klanem.
  • Klany muszą posiadać co najmniej 2 członków, by klan, jego skład i chorągiew pokazywały się w grze Destiny 2, a członkowie zaczęli zdobywać PD klanu.

Klany – kluczowe informacje

Poniżej znajduje się lista kluczowych informacji o klanach.
 • Wyzerowanie PD klanu: Członkowie klanu w trakcie aktywności podczas cotygodniowego resetu mogą zauważyć różnice między całkowitą liczbą zdobytych PD klanu i osobistym wkładem w PD klanu na koniec aktywności. Jeśli ukończona aktywność skutkuje zdobyciem tygodniowego engramu klanu, nagroda będzie pochodzić z nowego, a nie z poprzedniego tygodnia.

 • Zmiana klanu: Gracze mogą poprosić o dołączenie do nowego klanu, będąc już członkiem innego. Jeśli nowy klan ma ustawioną opcję „Wymagana akceptacja”, po zaakceptowaniu wniosku automatycznie zostanie on zmieniony na zaproszenie. Ma to sprawić, że gracz nie zostanie usunięty z klanu bez ostrzeżenia. Uwaga: Zmiana klanów może mieć wpływ na dostęp do tygodniowych engramów klanowych i odblokowanych cech klanu.

 • Nie mogę podejrzeć klanu w aplikacji Destiny Companion na Bungie.net i aplikacji mobilnej: Gracze, którzy należą do klanu w grze Destiny 2, ale nie mogą odnaleźć tego klanu w aplikacji towarzyszącej na Bungie.net lub w aplikacji mobilnej, powinni poprosić założyciela klanu o zalogowanie do Bungie.net poprzez komputer stacjonarny (NIE urządzenie mobilne) i otworzenie strony „Mój klan”. Skorzystanie ze strony powinno skutkować automatyczną naprawą klanu. Być może trzeba będzie kilka razy odświeżyć stronę, by naprawa przyniosła pożądany efekt.

 • Ustawienia twórczości graczy: Gracze mogą zobaczyć zablokowaną zawartość w funkcjach klanu Destiny 2 z powodu ustawień twórczości graczy na konsoli. Aby uzyskać więcej informacji na temat edycji tych ustawień, skontaktuj się z pomocą techniczną PlayStation lub pomocą techniczną Xbox.

 • Usuwanie klanu: Aby usunąć klan, wszyscy członkowie, w tym założyciel i administratorzy, muszą zostać z niego wyrzuceni lub go opuścić.

 • Banowanie w obrębie klanu: Gracze, którzy zostali zbanowani w obrębie klanu, zostaną z niego usunięci i utracą członkostwo.

 • Blokady profilu klanu: Gracze mogą zgłaszać profile klanu w przypadku naruszeń kodeksu postępowania. Jeśli moderatorzy Bungie.net uznają, że należy podjąć czynności dyscyplinarne, klan może nie móc edytować swojego profilu lub ustawień.

 • Podział między klanami i grupami: Klany i grupy zostały rozdzielone 23 sierpnia 2017 r. To teraz dwa różne typy społeczności. Więcej informacji na temat grup znajduje się w przewodniku po grupach Bungie.net.

 • Odzyskiwanie konta: Gracze, którzy utracili dostęp do swojego profilu Bungie.net i są założycielami klanu, powinni rozpocząć proces odzyskiwania profilu, aby odzyskać dostęp do tego konta.

 • Funkcje klanu w grze Destiny 1: Gra Destiny 1 nie będzie już aktualizowana, w związku z czym nie zostanie wzbogacona o funkcje klanów dostępne w grze Destiny 2. Gracze, którzy należą do klanu, będą mogli zobaczyć jego skład, nazwę i tag, grając w Destiny 1 na urządzeniach PlayStation 4 i Xbox One. Gracze, którzy należą do klanu, będą mogli zobaczyć jego nazwę i tag, grając w Destiny 1 na urządzeniach PlayStation 3 i Xbox 360. Więcej informacji na temat dostępności funkcji w grze Destiny 1 znajduje się wporadniku wsparcia Destiny 1 dla urządzeń starszej generacji.