Kod błędu: CABBAGE

Kod błędu CABBAGE pojawia się, gdy ustawienia routera blokują komunikację z usługami Destiny. Sprawdzamy jego wpływ na różne urządzenia. Jeśli chcesz rozwiązać ten problem i korzystasz routera Technicolor/Thomson, skorzystaj z porad poniżej.

UWAGA: Podczas wykonywania poniższych kroków należy zajrzeć do instrukcji obsługi routera, ponieważ niektóre strony z ustawieniami mogą korzystać z innego nazewnictwa (zależnie od producenta).
 • Podłącz konsolę do routera za pomocą kabla lub Wi-Fi.
  • Uwaga: jeżeli Destiny łączy się z Internetem przez router podłączony do innego routera, może to powodować dodatkowe problemy. Jeżeli chcesz ich uniknąć, korzystaj z routera podłączonego bezpośrednio do modemu.

 • Na stronie ustawień routera wybierz opcje Strona główna > Narzędzia > Firewall.

 • W ustawieniach routera stwórz nowy poziom firewalla.
  • Gracze mogą go nazwać „Destiny 2”.

 • Na stronie ustawień routera wybierz opcje Strona główna > Narzędzia > Udostępnianie gier i aplikacji, a następnie skonfiguruj następujące ustawienia:
  • Włącz UPnP.
  • Wyłącz opcję „Rozszerzone bezpieczeństwo”.
  • Wyłącz wszystkie ustawienia opcji „Powiązane gry i aplikacje”.

  Jeśli problem nie ustępuje, zamieść wpis na forum pomocy #Help. Upewnij się, że podane zostały dane techniczne routera, numery wersji i producenci.