Destiny 2: Zawody Strażników

d2_gg_Guardian-Games-Banner.jpg

Zawody Strażników to ograniczone czasowo wydarzenie w Destiny 2 na cześć Strażników i ducha rywalizacji. Zawody Strażników rozpoczną się 3 maja 2022 i zakończą wraz z cotygodniowym resetem 24 maja 2022.

Zawody Strażników to wydarzenie dostępne dla wszystkich graczy Destiny 2, w którym mogą oni uhonorować swoją ulubioną klasę, rywalizując z innymi, aby zobaczyć, która z klas okaże się najlepsza. Zwycięska drużyna zyska sławę oraz pomnik w Wieży upamiętniający jej zwycięstwo przez cały rok.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Zawodów Strażników, przejdź na stronę: Zawody Strażników 2022.

Wymagania dotyczące uczestnictwa

Chociaż w Zawodach Strażników mogą brać udział wszyscy, nowi gracze muszą spełnić następujące wymagania:
  • Wydostać się z Kosmodromu, aby odblokować Wieżę.
Gdy nowi gracze spełnią powyższe wymagania, odblokują kamień milowy z informacją, aby porozmawiać z Evą Levante na dziedzińcu Wieży.

UWAGA!

Gracze, którzy jeszcze nigdy nie grali w Destiny 2, powinni zapoznać się także z przewodnikiem dla nowych graczy Destiny 2.


Rywalizacja pomiędzy klasami

Zdobywaj medaliony za kończenie aktywności oraz karty pretendenta i odkładaj je na podium w Wieży, aby uzyskać punkty dla swojej klasy.

Laury
Zbieraj laury pozostawiane przez wrogów podczas Zawodów Strażników, aby kupować zlecenia, karty pretendenta i nagrody u Evy. Laury będzie można zbierać we wszystkich aktywnościach, ale w Gambicie i Tyglu zostaną one przyznane dopiero po zakończeniu meczu.

GG22_Laurels.png

UWAGA!

  • Aby zdobywać laury i czynić postępy w zleceniach Zawodów Strażników, gracze muszą być wyposażeni w przedmiot klasowy Zawodów Strażników.
  • Przedmioty klasowe z poprzednich zawodów (peleryny przebiegłej rywalizacji i Kaptur kobry, wstęgi potężnej rywalizacji i Duma lwa oraz obręcze roztropnej rywalizacji i Ogień feniksa) nie będą generować laurów i nie będą wpływać na postępy w zleceniach Zawodów Strażników.
  • Laury w Gambicie i Tyglu są przyznawane graczom bezpośrednio, zamiast wypadać na ziemię.
  • Laury, które nie zostaną odebrane, nie przechodzą do Kuriera. Do sumy laurów będą wliczane tylko te laury, które zostaną odebrane.
Medaliony
Gracze mogą zdobywać medaliony za Triumfy, karty pretendenta i kończenie aktywności. Medaliony przechowywane są w gablocie na medaliony w ekwipunku zadań. Medaliony przekazane na podium w Wieży będą zwiększać wyniki twojej drużyny.

UWAGA!

W przypadku gdy gablota na medaliony będzie pełna, medaliony zdobyte za Triumfy zostaną utracone.

GG22_MedallionCase.png

Gablota na medaliony


Karty pretendenta
Karty pretendenta można zakupić u Evy. Za ukończenie dowolnych kart pretendenta będą przyznawane platynowe medaliony. Za ukończenie kart pretendenta w playliście Straży Przedniej, Tyglu, Gambicie, zawartości sezonowej lub świecie tronowym przyznawane będą złote medaliony.

GG22_TrialsPlatinumCard.png

Platynowe karty: Próby

GG22_NightfallPlatinumCard.png

Platynowe karty: Nocne szturmy

GG22_RaidsPlatinumCard.png

Platynowe karty: Najazdy

GG22_ThroneWorldPlatinumCard.png

Platynowe karty: Trudniejsze aktywności w świecie tronowym

GG22_SeasonalPlatinumCard.png

Platynowe karty: Trudniejsze aktywności sezonowe

GG22_LostSectorPlatinumCard.png

Platynowe karty: Utracone sektory

GG22_VanguardCard.png

Karty pretendenta: Playlista Straży Przedniej

GG22_CrucibleCard.png

Karty pretendenta: Tygiel

GG22_GambitCard.png

Karty pretendenta: Gambit

GG22_SeasonalCard.png

Karty pretendenta: Zawartość sezonowa

GG22_WitchQueenCard.png

Karty pretendenta: Świat tronowy


Nagrody
U Evy dostępne będą trzy egzotyczne obudowy Duchów z poprzednich Zawodów Strażników, które będzie można zakupić za laury. Egzotyczny statek Nieupoważniony odlot można zdobyć poprzez ukończenie Triumfu „Pies na medaliony”. Emblemat Kumpel można zdobyć poprzez ukończenie Triumfu „Dzierżyciel platynowej pochodni”. Barwy Dobry start można zdobyć poprzez ukończenie Triumfu „Zbieraj je”.

Egzotyczny karabin maszynowy Prawowity następca będzie do zdobycia w zadaniu dla graczy, którzy go jeszcze nie posiadają. Gracze, którzy mają już tę broń, będą mieli szansę na zdobycie katalizatora Prawowitego następcy za odkładanie złotych i platynowych medalionów.

GG22_TitanGhost.png

Obudowa rywalizacji Tytana

GG22_WarlockGhost.png

Obudowa rywalizacji Czarownika

GG22_HunterGhost.png

Obudowa rywalizacji Łowcy

GG22_UnauthorizedDepartureShip.png

Statek Nieupoważniony odlot

GG22_AGoodSport.png

Emblemat Kumpel

GG22_PolePositionShader.png

Barwa Dobry startZlecenia
Eva oferuje trzy różne rodzaje zleceń Zawodów Strażników, w których gracze mogą zdobyć następujące nagrody: Cotygodniowe zlecenia przyznają PD, jasny pył, migot i laury, codzienne zlecenia przyznają PD, a dodatkowe zlecenia – PD i jasny pył. 

GG22_WeeklyBounty.png

Cotygodniowe zlecenie

GG22_DailyBounty.png

Codzienne zlecenie

GG22_RepeatableBounty.png

Powtarzalne zlecenie


d2_gg_Tower-Podium.jpg

Podium w Wieży, medaliony, progi punktów i ceremonia

W trakcie trwania Zawodów Strażników podium w Wieży będzie codziennie zmieniane, aby odzwierciedlało status będącej na prowadzeniu drużyny. Flagi klas będą uaktualniane w ciągu dnia, aby pokazać, która drużyna prowadzi, a o tym, kto został zwycięzcą danego dnia, będzie informował kalendarz.

Gracze w Wieży, którzy osiągną próg wyniku poprzez zdobywanie punktów szturmów w playliście Zawodów Strażników, odkładanie medalionów na podium w Wieży i aktywowanie pochodni za dany próg, otrzymają blask. Gracz z najwyższym cotygodniowym wynikiem w Wieży otrzyma specjalny blask. Blaski będą aktywne do czasu kolejnego cotygodniowego resetu.

W każdy piątek w Wieży będzie odbywała się ceremonia. Zebrane przez każdą z klas w trakcie tygodnia punkty zadecydują o tym, kto zostanie zwycięzcą w danym tygodniu. Gracze otrzymają nagrody oraz blask korony laurowej aktywny w Wieży, który utrzyma się do kolejnej ceremonii lub do końca Zawodów Strażników. Ponadto przedmioty klasowe graczy będą codziennie zmieniały kolor (na złoty, srebrny lub brązowy), aby pokazać, na jakiej pozycji po zakończeniu ceremonii plasuje się gracz.

Znane błędy

Poniżej znajdują się lista znanych problemów, z którymi powinni zapoznać się gracze biorący udział w Zawodach Strażników. 
  • W przypadku gdy gablota na medaliony będzie pełna, medaliony zdobyte za Triumfy zostaną utracone.

Najnowsze informacje na temat problemów z grą, które pojawiły się po rozpoczęciu Zawodów Strażników 3 maja 2022 roku, można znaleźć w wątku z najważniejszymi informacjami na forum #Help.


Przydatne linki