Kod błędu: BOAR

Gracze napotykający błąd BOAR mogą mieć problemy z połączeniem konsoli z siecią.

Problemy z połączeniem

Połączenia przewodowe a bezprzewodowe Gracze korzystający z bezprzewodowego połączenia internetowego (Wi-Fi) mogą napotykać błąd BOAR częściej, niż gracze używający połączenia przewodowego. Dla jak najlepszych wrażeń z gry Bungie sugeruje korzystanie z połączenia przewodowego.

Zobacz nasz artykuł Ustawienia sieciowe: połączenie Wi-Fi a połączenie przewodowe, by dowiedzieć się więcej.


Problemy z usługami Destiny wymaga stałego i stabilnego łącza internetowego. Dostawcy usług internetowych mogą czasem przerwać połączenie z powodu przerwy w dostępie do usługi lub zablokować połączenia danego modemu z Destiny ze względu na przepustowość łącza wymaganą do gry.

Zobacz nasz artykuł Wymagania względem połączenia internetowego dla Destiny, by dowiedzieć się więcej.


Stan sieci Przerwa w dostępie do usług PlayStation lub Xbox Live, może skutkować błędem BOAR ze względu na brak możliwości załadowania treści. Aby ustalić, czy występują przerwy w dostępie do usługi, sprawdź linki poniżej: 


Błędy na konsolach

Pobieranie aktualizacji i łatek Jeśli korzystając z połączenia bezprzewodowego, gracze napotykają problemy z pobieraniem łatek do konsol lub aktualizacji gry, powinni spróbować użyć połączenia przewodowego. Utrata połączenia przerwie pobieranie bez możliwości wznowienia. 

W takiej sytuacji aktualizację należy usunąć, przechodząc do ekranu Aktywnych pobierań/Zarządzania pobieraniami na swojej konsoli i anulując pobieranie, a następnie ponownie rozpocząć pobieranie.


Pamięć zewnętrzna Gracze mogą napotykać błąd BOAR, gdy używają pamięci zewnętrznej. W takim wypadku powinni sprawdzić, czy cała zawartość została poprawnie zainstalowana, i zainstalować wszelkie oczekujące aktualizacje gry Destiny lub konsoli. 

Zobacz nasz Przewodnik instalacyjny Destiny, by uzyskać informacje, jak poprawnie zainstalować zawartość Destiny.


Współdzielenie gry Gracze mogą napotykać błąd BOAR przez współdzielenie gry. Jeśli błąd BOAR występuje po wyczerpaniu innych możliwych rozwiązań, konieczne może być przerwanie współdzielenia poprzez wyłączenie jednej z konsol. 

O tym, jak przerwać współdzielenie gry, można dowiedzieć się na stronie pomocy technicznej PlayStation lub pomocy technicznej Xbox.


PlayStation Network Gracze napotykający błąd BOAR mogą mieć problemy z połączeniem się z PlayStation Network. Powinni sprawdzić, czy są zalogowani do usługi PlayStation Network, korzystając z instrukcji poniżej:

   1. Przejdź do menu konsoli, przyciskając przycisk PlayStation na kontrolerze.
   2. Jeśli na dole ekranu wyświetla się komunikat o tym, że gracze nie są zalogowani do PlayStation Network, powinni spróbować zalogować się na swoje konto PlayStation Network. 
   3. Jeśli połączenie się jest niemożliwe, można przetestować połączenie internetowe, przechodząc do menu „Ustawienia” na ekranie głównym PlayStation i klikając „Sieć”, a następnie „Przetestuj połączenie internetowe”.
   4. Jeśli powyższe kroki powiodły się, możliwe, że członkostwo PlayStation Plus wygasło.
   5. Aby sprawdzić status członkostwa, przejdź z ekranu głównego PlayStation do zakładki PlayStation Plus.
   6. Wybierz „Zarządzaj subskrypcją”, a następnie „Subskrypcja”, by sprawdzić, czy członkostwo wygasło.
   7. W tym menu gracze mają, w razie potrzeby, możliwość odnowienia lub przedłużenia członkostwa.
   8. Jeśli powyższe rozwiązania nie umożliwiły połączenia, skontaktuj się z pomocą techniczną PlayStation.

Uwaga: Do pomyślnego logowania może być konieczna aktualizacja konsoli.


Xbox Live Gracze napotykający błąd BOAR mogą mieć problemy z połączeniem się z usługą Xbox Live. 

Powinni sprawdzić, czy są zalogowani do usługi Xbox Live, korzystając z instrukcji poniżej:

   1. Przyciśnij przycisk Xbox na kontrolerze, żeby przejść do Xbox Guide.
   2. Przejdź do menu System i wybierz Ustawienia.
   3. Wybierz pozycję Sieć, a następnie Ustawienia sieci. Wyświetlone zostaną wszystkie zarejestrowane przerwy w dostępie do usługi.
   4. Na ekranie Ustawienia sieci wybierz pozycję Przetestuj połączenie sieciowe. Jeśli test połączenia się powiedzie, konsola połączy się z usługą Xbox Live i Internetem.

Uwaga: Do pomyślnego logowania może być konieczna aktualizacja konsoli.


Czy błąd BOAR nadal występuje?

Niezgodność regionów Gracze mogą napotykać błąd BOAR w związku z niezgodnością regionów pomiędzy swoim kątem a grą Destiny. Spróbuj rozwiązać ten problem, korzystając z instrukcji poniżej: 

   1. Zainstaluj Destiny. 
   2. Przed uruchomieniem gdy stwórz nowe konto. Upewnij się, że region nowego konta pokrywa się z regionem w grze. 
   3. Uruchom Destiny, aby pobrać wszelkie oczekujące aktualizacje. 
   4. Po zakończeniu aktualizacji, wyloguj się z obecnie używanego konta i zaloguj się ponownie na swoje właściwe konto. 
   5. Uruchom Destiny. 

 

Dwie lub więcej konsol połączonych z tą samą siecią Gracze mogą napotykać błąd BOAR, jeśli więcej niż dwie konsole próbują połączyć się z Destiny. O tym, jak włączać/wyłączać konsolę, można dowiedzieć się na stronie pomocy technicznej PlayStation lub pomocy technicznej Xbox.


Zainstaluj ponownie Destiny Jeśli gracze nadal napotykają błąd BOAR, może być konieczna ponowna instalacja gry Destiny. Zobacz nasz Przewodnik instalacyjny Destiny, by uzyskać informacje, jak poprawnie zainstalować zawartość Destiny.