Gry z przewodnikiem

Guided_Games_01.jpg
Gracz może dołączyć do gry z przewodnikiem i pomóc klanowej drużynie ogniowej w ukończeniu najbardziej wymagających aktywności. Więcej informacji o tym rodzaju aktywności znajduje się w poniższym poradniku.

Gry z przewodnikiem – beta

Gry z przewodnikiem są dostępne w wersji beta w poniższych aktywnościach Destiny 2:

 • Najazd „Ogród Zbawienia”
 • Najazd „Krypta z Głębokiego Kamienia”
 • Najazd „Przysięga Ucznia”
 • Najazd „Szklany Skarbiec”

Dołączanie do gry z przewodnikiem

Gracze mogą dołączać do gier z przewodnikiem jako poszukiwacze albo przewodnicy, pod warunkiem że spełniają wymagania.

Poszukiwacz

 • Gracze mogą dołączyć do gry z przewodnikiem jako poszukiwacz, jeśli osiągną odpowiedni poziom mocy i spełnią wszystkie wymagania wymienione w oknie z informacją o aktywności.
 • Każdy gracz może być poszukiwaczem bez względu na swój status w klanie.
 • Aby gracz mógł dołączyć do wybranej aktywności jako poszukiwacz, musi posiadać co najmniej jeden bilet gry z przewodnikiem.
 • Bilety gier z przewodnikiem dla poszukiwaczy odnawiają się podczas resetu sezonowego.

Przewodnik

 • Gracze mogą dołączyć do gry z przewodnikiem jako przewodnik, jeśli osiągną odpowiedni poziom mocy i spełnią wszystkie wymagania wymienione w oknie z informacją o aktywności.
 • Jeśli klan chce stworzyć grę z przewodnikiem, to co najmniej połowa członków drużyny ogniowej musi pochodzić z tego klanu (tj. w drużynach 3- lub 4-osobowych musi się znajdować co najmniej 2 członków klanu; w składzie 6-osobowej drużyny musi się się znaleźć co najmniej 3 członków klanu).
 • W skład drużyn z przewodnikiem spełniających powyższe wymagania mogą również wchodzić gracze spoza klanu, który organizuje grę.

Przysięga Strażnika i punkty przysięgi

Przysięga Strażnika to zbiór zasad, których muszą przestrzegać zarówno poszukiwacze, jak i przewodnicy biorący udział w grach z przewodnikiem.
 
 • Przysięga Strażnika: Przed rozpoczęciem gry przewodnikiem zarówno poszukiwacze, jak i przewodnicy muszą zaakceptować przysięgę Strażnika i zobowiązać się, że będą pomocni, opiekuńczy, uczciwi, chętni do nauki / skorzy do dzielenia się wiedzą oraz przyjacielscy. Gdy wszyscy uczestnicy gry z przewodnikiem zaakceptują warunki, zostanie na nich nałożone wzmocnienie „Przysięga Strażnika”, które będzie aktywne przez 45 minut (minimalny wymagany czas uczestnictwa w grze z przewodnikiem). 

 • Punkty przysięgi: Informują o tym, jak skrzętnie dany klany przestrzega przysięgi Strażnika. Pod uwagę brana jest liczba aktywności ukończonych w ramach gry z przewodnikiem. Bieżącą liczbę punktów przysięgi klanu można sprawdzić na ekranie profilu klanowego w Destiny 2, a także w aplikacji Destiny na Bungie.net lub jej wersji na urządzenia mobilne. Poszukiwacze mogę sprawdzić, ile punktów przysięgi ma dany klan podczas konfigurowania gry z przewodnikiem.

Opuszczanie gry z przewodnikiem

Gracze mogą opuścić grę z przewodnikiem przed ukończeniem aktywności, ale może zostać na nich nałożona kara, jeśli zrobią to bez zgody swojej drużyny.
 • Opuszczenie gry:  Na graczy, którzy opuszczą drużynę lub zostaną od niej odłączeni przed wygaśnięciem wzmocnienia Przysięga Strażnika, zostanie nałożone osłabienie Złamana przysięga uniemożliwiające przez pewien czas dołączanie do gier z przewodnikiem. Jeśli gracz opuści grę z przewodnikiem i zostanie na niego nałożona kara, to pozostali gracze mogą opuścić grę – nie zostanie na nich nałożona żadna kara.

 • Głosowanie dot. opuszczenia drużyny: Jeśli gracz chce opuścić aktywność bez ponoszenia kary, może przywołać swojego Ducha i użyć opcji Zagłosuj za rezygnacją. Pozostali członkowie drużyny będą mogli wówczas wywołać swoje Duchy i użyć opcji Zagłosuj za rezygnacją, aby pozwolić danemu graczowi opuścić grę bez nakładania na niego kary.

Moderacja gier z przewodnikiem: Ostrzeżenia i bany

Jeśli jakiekolwiek treści zamieszczone w polach opisujących dany klan (np. motto, misja, nazwa lub identyfikator) naruszają kodeks postępowania, to zespół moderatorów ma prawo wydać ostrzeżenie lub go zbanować. Jeśli moderatorzy nałożą sankcje na klan, wszystkie informacje w polach opisujących klan zostaną usunięte, a członkowie tego klanu nie będą mogli tworzyć gier z przewodnikiem, dopóki klan nie zostanie opisany zgodnie z zasadami zawartymi w kodeksie postępowania.
 • Ostrzeżenia: Jeśli klan otrzymał ostrzeżenie, jego członkowie mogą bezzwłocznie przeredagować pola opisujące ich klan.
 • Bany: Jeśli klan został zbanowany, jego członkowie nie mają możliwości edytowania opisu klanu do czasu wygaśnięcia blokady. Bany mogą być nałożone na okres 7 dni, 30 dni lub bezterminowo.
Jeśli gracz chce zgłosić skargę na członka danego klanu z powodu jego złego zachowania na czacie głosowym lub tekstowym podczas rozgrywki, to powinien skorzystać z narzędzi do zgłaszania takich zachowań udostępnionych dla poszczególnych platform.

Kluczowe informacje

Poniżej zamieściliśmy garść ważnych informacji dotyczących gier z przewodnikiem.
 • Zgłaszanie graczy: Uczestnicy gry z przewodnikiem, którzy trafią na graczy lub klany, naruszające kodeks postępowania lub przysięgę Strażnika, możesz to zgłosić za pomocą przycisków „Zgłoś klan” lub „Zgłoś gracza”.
 • Przewodnik po klanach: Więcej informacji o funkcjach klanów i tym, jak do nich dołączać, znaleźć można w przewodniku po klanach Bungie.net.
 • Kamienie milowe: Węzły gry z przewodnikiem w Nawigatorze nie wyświetlają odpowiednich kamieni milowych. Gracze zdobywają jednak postępy po ukończeniu aktywności gry z przewodnikiem.
 • Wygaśnięcie przysięgi Strażnika: Po wygaśnięciu wzmocnienia przysięgi Strażnika, gracze mogą opuścić drużynę ogniową bez kar. Po wygaśnięciu wzmocnienia, przycisk „Za za rezygnacją” może się nie aktualizować i nie pokazywać, że kara za opuszczenie drużyny ogniowej z gry z przewodnikiem przestała obowiązywać.
 • Zarządzanie drużyną ogniową: Normalne opcje zarządzania drużyną ogniową, takie jak wyrzucanie jej członków czy przenoszenie do nowej lokacji, nie są dostępne w trakcie gry z przewodnikiem.