Licencja rywalizacyjna Destiny i Destiny 2

Wszyscy gracze Destiny i Destiny 2 otrzymują licencję na przeprowadzanie turniejów według poniższych zasad:

Warunki licencji rywalizacyjnej Destiny

Rekompensaty


 • Wartość wypłat, w tym nagród, pensji i kosztów podróży i zakwaterowania oraz opłat za dodatki kosmetyczne, które organizatorzy i sponsorzy płacą graczom, zespołom i właścicielom zespołów, za udział w konkursie („wypłaty”), muszą:
  • nie przekraczać równowartości pięciu tysięcy dolarów amerykańskich (5000 USD) za pojedyncze zmagania
  • nie przekraczać dziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich (10 000 USD) za wszystkie wydarzenia organizowane i prowadzone przez użytkownika w przeciągu 12 miesięcy od nabycie przez niego licencji rywalizacyjnej Destiny
 • Pod warunkiem, że przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów (w tym wymogów dotyczących miejsca zamieszkania), możesz pobierać opłaty od graczy i/lub drużyn za udział w zawodach, aby mogli rywalizować w zmaganiach społecznościowych zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  • Twoje prawo lokalne pozwala na pobieranie opłat od uczestników za udział w rywalizacji
  • Wartość rekompensaty musi być równa lub wyższa niż łączna wartość wszystkich opłat od graczy

Transmisje

 • Swoje zmagania możesz transmitować w sieci, za pomocą dowolnie wybranej platformy
 • Możesz otrzymać maksymalną rekompensatę w wysokości 50 000 dolarów za transmisję online na platformie streamingowej (np. Twitch, YouTube, Hitbox, Azubu, Facebook itp.) związanej z twoimi zmaganiami (niezależnie czy jest ona otrzymywana od sponsorów, z opłat za transmisje, promocji wewnętrznych czy w inny sposób)
 • Nie możesz nakładać na widzów jakichkolwiek opłat za śledzenie zmagań online, nie wyklucza to jednak przekazywania opłat powitalnych i datków.
 • Jeśli prowadzisz transmisję ze swoich zmagań online, jesteś odpowiedzialny za wulgarne, obraźliwe i w inny sposób wykraczające poza granice kultury wypowiedzi na towarzyszącym czacie
 • Nie możesz prowadzić transmisji telewizyjnej

Handel


 • Nie możesz sprzedawać jakichkolwiek produktów objętych marką Bungie lub Destiny

Zewnętrzna widownia


 • Nie możesz pobierać opłat od jakichkolwiek widzów, pragnących osobiście obejrzeć zmagania.

Wykorzystanie znaków handlowych Bungie


Finansowanie społecznościowe


 • Jeśli przeprowadzasz zbiórkę społecznościową w ramach swoich zmagań, musisz potwierdzić, że podlegają one licencji rywalizacyjnej Destiny Bungie i podać odnośnik do tych warunków
 • Twoja kampania może podlegać limitom rekompensacyjnym, ustalonym w tej licencji
 • Musisz potwierdzić, że twoja kampania nie jest przeprowadzana, ani sponsorowana przez Bungie
 • Wszelkie dochody uzyskane z kampanii muszą zostać wykorzystana na rozwój i promocję wydarzenia
 • Nie możesz zatrzymać jakichkolwiek środków uzyskanych w kampanii w postaci zysków

Reklamy i sponsoring


 • Hazard, włączając w to loterię i zakłady fantasy, nie może być w jakikolwiek sposób powiązany ze zmaganiami
 • Zmagania nie mogą być sponsorowane przez jakiekolwiek firmy sprzedającej i promującej następujące produkty:
  • Pornografię (oraz materiały skierowane do widzów dorosłych)
  • Alkohol
  • Wyroby tytoniowe
  • Broń
  • Strony hazardowe
  • Wszelkie produkty szkodliwe dla działalności Bungie (hakowanie, sprzedaż kont, sprzedaż kluczy)

Prawa Bungie do wykorzystywania i promowania materiałów ze zmagań


 • W ramach licencji na przeprowadzenie zmagań, przyznanej przez Bungie, wyrażasz zgodę na promocję przez Bungie twoich zmagań społecznościowych, oraz na użycie twojego wydarzenia jako wydarzenia kwalifikacyjnego w zmaganiach sponsorowanych przez Bungie
 • Organizując i sponsorując zmagania w ramach licencji rywalizacyjnej Bungie zgadzasz się na odstąpienie Bungie za darmo i na zawsze wszelkich posiadanych praw do kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, publikowania i udzielania innym podmiotom sublicencji na transmitowane materiały, powtórki, filmy, zawartość statyczną, oraz wiadomości dotyczące zmagań

Stwórz dobrą grę


 • Zasady rywalizacji powinny promować wciągającą, satysfakcjonującą rozgrywkę, w której o zwycięstwie bądź porażce w meczu powinny decydować umiejętności graczy
 • Organizatorzy i sponsorzy muszą przestrzegać innych zasad Bungie, które czasami mogą ulegać modyfikacjom. Jeśli zasada nie znajduje się w jakimkolwiek z regulaminów Bungie, oznacza to że nie istnieje
 • Zmagania muszą stać w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi prawami, zasadami i regulacjami wszelkich stron trzecich, używanych do prowadzenia transmisji
 • Bungie może cofnąć licencję rywalizacyjną Destiny, jeśli zmagania promują lub przedstawiają cokolwiek, co stoi w sprzeczności z wartościami i interesami Bungie, według wyłącznej interpretacji Bungie

Warunki dodatkowe


 • Użytkownik udostępnia Bungie wgląd w księgi i zapisy, w celu upewnienia się, że przestrzega on warunków niniejszej umowy
 • Jeżeli pomiędzy użytkownikiem a Bungie nastąpi różnica zdań, podejmiemy próbę rozwiązania jej drogą negocjacji w ciągu trzydziestu dni. Jeżeli nie przyniesie to skutków, spór rozstrzygnie sąd w King County w stanie Washington.
 • Licencja rywalizacyjna Destiny podlega prawom stanu Washington, bez odniesienia do zasad konfliktu praw
Jeśli spełniasz powyższe wymagania możesz kontynuować swoje wydarzenie bez dalszych licencji od Bungie. Zmagania organizowane zgodnie z powyższą licencją nie są oficjalnie organizowane, ani wspierane przez Bungie i musisz powiadomić uczestników o tym fakcie. Licencja rywalizacyjna Destiny oznacza, że Bungie przyznaje ci prawdo do przeprowadzania zmagań społecznościowy, dopóki spełniają one określone warunki i zgadzasz się z wszelkimi zasadami, określonymi w licencji rywalizacyjnej Destiny. Twoim obowiązkiem jest udowodnienie wierzytelności twoich zmagań potencjalnym uczestnikom i widzom. Bungie zastrzega sobie prawo do zmiany, cofnięcia lub anulowania licencji rywalizacyjnej Destiny, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

Wypłaty

Warunki użytkowania i powiadomienia dotyczące licencji rywalizacyjnej Destiny są sporządzone w języku angielskim i w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją warunków użytkowania i powiadomień a jakimkolwiek ich tłumaczeniem wersja angielska będzie wersją obowiązującą.