Destiny 2 – resety gry

S13_DPS-Banners_New-Light_1100x250.jpg
Znajdujesz się na podstronie Pomocy technicznej Destiny 2. Jeśli chcesz powrócić na stronę główną, kliknij powyższy banner lub kliknij tutaj.

 

Czas dziennego i tygodniowego resetu

Podczas zmiany czasu na zimowy zmienią się godziny resetu rytuałów w grze. Zarówno dzienne jak i tygodniowe resety odbywać się będą o następujących godzinach:

 

Dzienny czas pacyficzny (PDT)

Reset następował będzie o 10:00 rano czasu pacyficznego (18:00 czasu środkowoeuropejskiego) podczas trwania czasu letniego, od marca do listopada.

Standardowy czas pacyficzny (PDT)

Reset następował będzie o 9:00 rano czasu pacyficznego (18:00 czasu środkowoeuropejskiego) podczas trwania czasu letniego, od marca do listopada.


Dzienny reset

Każdego dnia następuje reset postępu i nagród w:
  • Zlecenia klanowe
  • Codzienne zlecenia od sprzedawców
  • Wzmocnieniu Wyborne dostrojenie (przy resecie dodawana jest nowa jednostka kumulacji)

Tygodniowy reset

Rytuały i aktywności, których postępy i nagrody resetowane są co wtorek:

Sezonowy reset

Nadchodzący reset sezonowy zostanie ogłoszony na Bungie.net. Sezonowy reset wpłynie na postępy i nagrody w wielu aktywnościach, funkcjach i wydarzeniach, w tym: