Przewodnik po CVARS: problemy z CVARS i ustawianie limitu klatek

Usuwanie pliku CVARS.xml

Gracze, którzy doświadczają problemów z przypisywaniem klawiszy, grafiką lub innymi ustawieniami, powinni w pierwszej kolejności usunąć plik CVARS.xml. W przypadku problemów z rozgrywką i wydajnością należy się również upewnić, że system operacyjny i sterowniki zostały zaktualizowane do najnowszej wersji.

Aby wyczyścić CVARS, gracz powinien:

 • zamknąć Destiny 2
 • Przejść do folderu: 
   \\Users\\USER_NAME\\Appdata\\Roaming\\Bungie\\DestinyPC\\prefs\\
 • zaznaczyć i usunąć plik CVARS.xml
 • uruchomić ponownie Destiny 2.

 

UWAGA:

Przy ponownym uruchomieniu Destiny 2 stworzony zostanie nowy plik CVARS.xml. Spowoduje to przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień w Destiny 2. Gracze mogą ponownie je dostosować, uruchamiając grę Destiny 2 i przechodząc do ustawień po wybraniu postaci.

 


Ustawianie limitu klatek

Inaczej niż w przypadku zachowanych ustawień gracza, które można zmienić z poziomu interfejsu gry, to ustawienie dostępne jest jedynie za pośrednictwem pliku CVARS.

Ustawianie i usuwanie limitu klatek:

 • Gracze mogą ręcznie zmieniać limit klatek, wstawiając odpowiednią wartość we wpisie:
 • Wartość „0” zmienia limit klatek na domyślną wartość 200 klatek na sekundę.
 • Aby znieść ograniczenie liczby klatek na sekundę, wprowadź wysoką, przekraczającą możliwości twojego sprzętu wartość, np. 10000.

 


Przypisywanie klawiszy drugorzędnych

Do wielu akcji można za pośrednictwem pliku CVARS przypisać klawisz drugorzędny.

Przypisywanie klawiszy drugorzędnych:

 • Gracze mogą ręcznie przypisać drugorzędny klawisz do danej akcji, zastępując słowo „unused” w odpowiednim wpisie w pliku. Na przykład, aby przypisać dodatkowy przycisk myszy do granatu, należy najpierw odnaleźć wpis:
 • Aby przypisać kolejny klawisz, należy zastąpić słowo „unused” nazwą wybranego klawisza w następujący sposób:
 • Dzięki temu zarówno klawisz Q, jak i dodatkowy przycisk myszy będą przypisane do granatu.

 


Zmiana trybu okna

Poniższe instrukcje przeprowadzą gracza przez proces dostosowywania trybu okna w pliku CVARS. Zaleca się, by gracz zmieniał to ustawienie przy użyciu CVARS tylko wtedy, gdy doświadcza w grze problemów związanych z ekranem tytułowym lub ekranem wyboru postaci, spowodowanych niedopasowaniem okien.

Zmiana trybu okna:

 • Aby dostosować tryb okna za pośrednictwem CVARS, znajdź następującą linię:
  <cvar name="window_mode" value="value_here"/>
 • Gracze, którzy doświadczają w grze problemów z przełączaniem ekranu tytułowego lub ekranu wyboru postaci, prawdopodobnie uruchamiają grę w „rzeczywistym” trybie pełnoekranowym. Jeśli zmiana na tryb okienkowy (ALT+ENTER) nie rozwiąże tych problemów, gracze mogą wprowadzić do wspomnianej linii następujące wartości, aby wymusić zmianę trybu okna.
  • 0 = tryb okienkowy (polecany graczom, którzy doświadczają problemów)
  • 1 = okno bez ramek
  • 2 = okno pełnoekranowe
  • 3 = tryb pełnoekranowy (nazywany również „rzeczywistym” trybem pełnoekranowym).
 • Aby zmiany zostały wprowadzone, gracze powinni zamknąć aplikację Destiny 2.

 

UWAGA:

Na ogół nie zaleca się modyfikowania pliku CVARS.xml. Problemy spowodowane modyfikacją pliku CVARS.xml nie są oficjalnie wspierane i gracze, którzy decydują się na wprowadzanie w nim zmian, robią to na własną odpowiedzialność. Gracze, którzy doświadczają problemów spowodowanych modyfikacją pliku CVARS.xml, powinni go usunąć i stworzyć nowy, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w górnej części strony.