Kody błędów rozszerzenia Twitch – pomoc

Kody błędów oficjalnego rozszerzenia Twitch dla Destiny 2. Oficjalną pomoc techniczną znajdziesz na następujących stronach:

 


Rozszerzenie w trybie offline
Rozszerzenie jest w trybie offline lub nie udało się nawiązać połączenia z Destiny 2. Jeśli błąd będzie nadal występował, prosimy o zgłoszenie go na forum #Help.

Brak połączonego konta Twitch
Twoje konto Twitch nie zostało jeszcze powiązane z Bungie.net. Przejdź na Bungie.net i dodaj swoje konto Twitch do swojego konta Bungie.net, które zawiera twoje profile Destiny 2 . Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Brak połączonego konta Destiny 2
Aby wykonać tę czynność musisz posiadać profil Destiny 2 połączony z kontem Bungie.net. Sprawdź swoje ustawienia Bungie.net i upewnij się, że masz połączony ważny profil Destiny 2. Więcej informacji na temat łączenia kont znajduje się tutaj.

Nieaktywny zapis międzyplatformowy
Wybrane konto, na którym chcesz otrzymywać nagrody, nie jest twoim aktywnym kontem w zapisie międzyplatformowym. Odłącz, a następnie połącz swoje konto Bungie.net z Twitchem, korzystając z platformy, na której masz aktywny zapis międzyplatformowy.

Czas reakcji wygasł
Czas zamieszczania reakcji w tym meczy dobiegł końca. Reakcje w tym meczu zostały już zebrane. Jeśli ten błąd nadal będzie się wyświetlał, kliknij tutaj, aby poznać możliwe przyczyny.

Nieważna reakcja
Próbujesz zareagować przy pomocy opcji, która jest nieważna.

Błąd weryfikacji konta
Podczas próby zweryfikowania twojego konta Twitch wystąpił nieoczekiwany błąd. Upewnij się, że Bungie zostało upoważnione do wyświetlania twojego identyfikatora użytkownika Twitch. Jeśli ta wiadomość nadal będzie się pojawiać, wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie na Twitch.

Nieoczekiwany błąd
Wystąpił nieoczekiwany błąd. Informacje o błędzie zostały zapisane w momencie jego wystąpienia. Spróbuj ponownie.

Status nadawcy niedostępny
Nie udało się uzyskać statusu transmisji tego nadawcy. Nadawca ma wybraną nieprawidłową kategorię gry.

Status widza niedostępny
Próba wczytania twojego statusu widza nie powiodła się. Upewnij się, że twoje konto Twitch jest połączone z kontem Bungie.net, na którym znajduje się choć jeden połączony profil Destiny 2 . Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Nieważne połączenie konta nadawcy
Nadawca, którego próbujesz wyświetlić, nie połączył swojego konta Twitch z kontem Bungie.net. Aby rozszerzenie działało, wymagane jest połączenie z kontem Bungie.net. Od czasu połączenia konta przez nadawcę, do czasu pojawienia się danych może upłynąć nawet do 5 min.

Subskrypcje w prezencie wyłączone
Subskrypcje w prezencie dla tego nadawcy są obecnie wyłączone. Zakupione w tej chwili subskrypcje nie wpłyną na postępy w zleceniach. Nadawcy, na których kanale pojawi się ten błąd, powinni spróbować:
  1. Odłączyć rozszerzenie od profilu Bungie.net.
  2. Odinstalować rozszerzenie na koncie Twitch.
  3. Wylogować się z konta Twitch.
  4. Zalogować się i ponownie zainstalować rozszerzenie.
  5. Ponownie powiązać rozszerzenie z poprzednio odłączonym profilem Bungie.net.