Kodeks postępowania Bungie.net i rozszerzone definicje

d2concept.jpg

Ponieważ Bungie rozwija się w nowych i ekscytujących kierunkach, zaktualizowaliśmy nasz Kodeks Postępowania na Bungie.net stworzony na potrzeby naszych światów. Wprowadzone zmiany określają zasady, o których przestrzeganie prosimy naszą społeczność tak, aby był w niej promowany szacunek, uczciwa gra i koleżeństwo. Są one niezbędne dla przyszłości naszej społeczności.

Oprócz naszych Standardów społeczności, wszystkie osoby korzystające z Bungie.net i wszystkich usług Bungie.net, w tym aplikacji towarzyszącej Destiny Companion, muszą przestrzegać tego kodeksu postępowania. Wiele elementów Kodeksu postępowania Bungie.net i Kodeksu postępowania Destiny 2 pokrywa się, w tym informacje dot. klanów i nazwy Bungie, a działania moderatorów mogą wpływać na oba te obszary.

Niniejszy kodeks postępowania stanowi dodatek do naszych Warunków użytkowania i nie stanowi wyczerpującej listy. Bungie zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnych treści tworzonych przez użytkowników i graczy wedle własnego uznania.

Dziękujemy za to, że jesteście częścią naszej społeczności i pomagacie nam zapewnić przyjemne, bezpieczne i inkluzywne doświadczenie dla wszystkich.

 


Kodeks postępowania


Kliknij każdą z zasad, aby uzyskać szczegółowe objaśnienia.

Następujące treści (oraz użytkownicy, którzy je tworzą lub współtworzą) zostaną usunięte z Bungie.net i usług Bungie.net. Mogą też skutkować banem w naszych grach, niezależnie od intencji:

 

 1. Dowolny przejaw braku szacunku, w tym szerzenie nienawiści między innym (ale nie tylko) na tle rasowym, narodowościowym, związanym z kolorem skóry, religijnym, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, choroby, wieku, narodowości, legalnego statusu w danym kraju czy innym dowolnym aspekcie używanym do etykietowania innych i wprowadzania podziałów do społeczności.
 2. Próby wskazania i napiętnowania domniemanych oszustów na forum, zamiast zgłaszanie ich za pomocą naszego formularza. Nasz zespół ds. bezpieczeństwa nie monitoruje forum pod kątem takich zgłoszeń. Monitorowane są jedynie zgłoszenia przez formularz. Prosimy o pomoc w pilnowaniu bezpieczeństwa naszej społeczności.
 3. Ataki osobiste, będące próbą nękania, podszycia się pod inną osobę lub zastraszenia członków społeczności lub reprezentantów Bungie.
 4. Naruszanie prywatności lub udostępnianie danych osobowych. Prosimy o nie dzielenie się danymi osobowymi własnymi lub innych osób. Może to narażać was lub wspomniane osoby. Dane osobowe obejmują między innymi (ale nie tylko) prawdziwe imiona i nazwiska oraz adresy, nazwy kont internetowych, numery telefonów, profile w aplikacjach do przesyłania wiadomości i adresy e-mail. Reprezentanci Bungie nigdy nie proszą o podanie danych osobowych za pośrednictwem wpisu na forum lub w wiadomości prywatnej.
 5. Dyskusje, informacje dot. klanu czy nazwy Bungie, które odnoszą się do polityki lub religii bez związku z elementami fabularnymi z gry.
 6. Obrazy, aluzje lub opisy aktów seksualnych albo aktów drastycznej przemocy lub aluzje do nich.
 7. Łamanie prawa lub opisywanie / promowanie nielegalnych działań.
 8. Grożenie wyrządzeniem krzywdy innym członkom społeczności lub reprezentantom Bungie, nawet w żartach.
 9. Psucie innym graczom wrażeń z gry – zdradzanie szczegółów fabuły lub oszustw.
 10. Zawierająca nieautoryzowane materiały chronione prawem autorskim lub znakiem handlowym.
 11. Nagabywanie, plagiaty oraz próby phishingu w celu przejęcia kont, zdobycia szczegółów dot. konta lub innych danych dostępu.
 12. Wpisy mające na celu antagonizowanie użytkowników lub zakłócanie wątków na forum.
 13. Omijanie banów, zawieszenia konta lub naszego filtra językowego.


Objaśnienia

1. Dowolny przejaw braku szacunku, w tym szerzenie nienawiści między innym (ale nie tylko) na tle rasowym, narodowościowym, związanym z kolorem skóry, religijnym, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, choroby, wieku, narodowości, legalnego statusu w danym kraju czy innym dowolnym aspekcie używanym do etykietowania innych i wprowadzania podziałów do społeczności.

BRAK SZACUNKU występuje, gdy jakakolwiek osoba przejawia zachowanie pozbawione szacunku względem innej osoby lub grupy. Dotyczy to prób poniżenia, upodlenia, obrażenia, skompromitowania lub zdyskredytowania określonej osoby lub grupy.

Dodatkowo nie będzie tolerowana MOWA NIENAWIŚCI (wyrażanie uprzedzeń względem określonej grupy) dowolnego rodzaju, w tym przejawy rasizmu, seksizmu, nienawiści wobec grup etnicznych, ksenofobii, homofobii, transfobii, nienawiści na tle religijnym, nienawiści wobec osób niepełnosprawnych, a także obraźliwe przezwiska lub wyrażenia slangowe.2. Próby wskazania i napiętnowania domniemanych oszustów na forum, zamiast zgłaszanie ich za pomocą naszego formularza. Nasz zespół ds. bezpieczeństwa nie monitoruje forum pod kątem takich zgłoszeń. Monitorowane są jedynie zgłoszenia przez formularz. Prosimy o pomoc w pilnowaniu bezpieczeństwa naszej społeczności.

WSKAZYWANIE I NAPIĘTNOWANIE oznacza zamieszczanie informacji o innym użytkowniku po to, by został on zbanowany bądź usunięty. Doceniamy zgłaszanie podejrzeń oszustwa, jednak nasze forum nie jest do tego odpowiednim miejscem, ponieważ nasze fora nie są monitorowane przez zespół ds. bezpieczeństwa. Reguła ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom, ponieważ zawsze może się okazać, że gracz podejrzany o oszustwo nie oszukiwał.
 • Aby zgłosić niezgodne z kodeksem zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej, prosimy o skorzystanie z przycisku „Zgłoś” – jest on umieszczony w każdym wątku, poście, profilu użytkownika, wiadomości prywatnej i pokoju czatu klanu.
 • Aby zgłosić potencjalnych oszustów w grze, prosimy o skorzystanie z tego formularza.3. Ataki osobiste, będące próbą nękania, podszycia się pod inną osobę lub zastraszenia członków społeczności lub reprezentantów Bungie.

ATAK OSOBISTY oznacza wyrażenie braku szacunku wobec innego użytkownika zamiast odniesienia się do treści posta. Dozwolona jest różnica zdań na poruszany temat – można polemizować z treścią posta innego użytkownika, ale nie wolno atakować jego samego.

NĘKANIE występuje, gdy użytkownik bierze na cel innego użytkownika i stara się, by poczuł się on niekomfortowo i odniósł wrażenie, że jest niemile widziany. Chociaż definicja tego określenia nie jest ścisła, może dotyczyć ono wielokrotnych odpowiedzi na posty lub wiadomości ofiary albo namawiania innych użytkowników do udziału w nękaniu. JEŚLI DOJDZIE DO TAKIEJ SYTUACJI, możesz skorzystać z przycisku „Wycisz” – jest on umieszczony na profilu każdego użytkownika usług Bungie, a następnie wysłać wiadomość do moderatorów naszego forum.

PODSZYCIE SIĘ to działanie próbujące skopiować zachowanie innego użytkownika, tak by przekonać innych, że osoba podszywająca się pod niego jest nim w rzeczywistości. Takie zachowanie może polegać na skopiowaniu nazwy użytkownika, jego awatara i informacji profilowych, a także na podszywaniu się pod kogoś w prywatnych wiadomościach, grupach, klanach i na forum. Podawanie się za reprezentantów Bungie będzie skutkowało surowszymi karami.

ZASTRASZANIE jest formą nękania i braku szacunku i dotyczy sytuacji, gdy użytkownik celowo próbuje zaszkodzić innemu użytkownikowi, prezentując obrazy, filmy i pisemne stwierdzenia zawierające bezpośrednie groźby i inną zawartość, która jest szkodliwa, poniżająca i może spowodować uszczerbek psychiczny.4. Naruszanie prywatności lub udostępnianie danych osobowych. Prosimy o nie dzielenie się danymi osobowymi własnymi lub innych osób. Może to narażać was lub wspomniane osoby. Dane osobowe obejmują między innymi (ale nie tylko) prawdziwe imiona i nazwiska oraz adresy, nazwy kont internetowych, numery telefonów, profile w aplikacjach do przesyłania wiadomości i adresy e-mail.

Reprezentanci Bungie nigdy nie proszą o podanie danych osobowych za pośrednictwem wpisu na forum lub w wiadomości prywatnej.


NARUSZENIE PRYWATNOŚCI występuje, gdy użytkownik ujawnia dane osobowe innego użytkownika bez jego zgody. Nie dotyczy to informacji dostępnej publicznie na profilach, takich jak ID gracza, statystyki z gry i członkostwo w klanach. Nawet jeśli użytkownik dzielił się uprzednio danymi osobowymi, nie jest dozwolone udostępnianie ich ponownie bez jego wyraźnej zgody.

Uważamy, że DANE OSOBOWE nigdy nie powinny być udostępnianie, ponieważ może to narazić bezpieczeństwo konta. Z tego powodu pracownicy Bungie i moderatorzy Ninja naszego forum mogą usunąć wszelkie znalezione dane osobowe.

Dane osobowe to (lecz nie tylko):
 • Pełne imiona i nazwiska
 • Numery telefonów
 • Informacje dotyczące finansów
 • Nazwy internetowych profili oraz profili w aplikacjach do wysyłania wiadomości
 • Adresy, sąsiednie ulice, współrzędne oraz dane podobnego typu

Reprezentanci Bungie NIGDY nie proszą o podanie danych osobowych za pośrednictwem wpisu na forum lub w wiadomości prywatnej na Bungie.net. Użytkownicy, którzy skorzystali z formularza kontaktowego na stronie Bungie.net, mogą zostać poproszeni o podanie pewnych danych osobowych, które umożliwią pomocy technicznej przetworzenie ich zapytania.5. Dyskusje, informacje dot. klanu czy nazwy Bungie, które odnoszą się do polityki lub religii bez związku z elementami fabularnymi z gry.

Rozmowa na drażliwe tematy, takie jak polityka lub religia, może eskalować i doprowadzić do naruszenia zasad. Dlatego też takie dyskusje są zakazane na naszym forum. Dozwolone są jednakże dyskusje na tematy związane z wierzeniami lub systemami politycznymi opisanymi w naszych grach.

DYSKUSJA NA TEMATY POLITYCZNE to rozmowa, której strony omawiają kwestie związane z polityką, partiami politycznymi, politykami, systemami politycznymi, rządami i rodzajami rządów.

DYSTKUSJA NA TEMATY RELIGIJNE to rozmowa, której strony omawiają kwestie związane z systemem przekonań osoby, grupy lub wyznania, a także z istnieniem bądź nieistnieniem sił nadprzyrodzonych, o których uważa się, że stworzyły wszechświat i/lub nim zarządzają.

 6. Obrazy, aluzje lub opisy aktów seksualnych albo aktów drastycznej przemocy lub aluzje do nich.

DRASTYCZNA PRZEMOC oznacza jakikolwiek materiał dowolnego medium, który odnosi się do prawdziwej przemocy albo przedstawia lub opisuje ją, a także jej akty skierowane przeciwko osobie, grupie osób lub zwierzętom.

AKTY SEKSUALNE to wszelka zawartość, która wyraźnie pokazuje lub opisuje pornografię oraz pełną lub częściową nagość w kontekście seksualnym.

ALUZJE SEKSUALNE odnoszą się do wszelkiej zawartości o charakterze seksualnym, w której seksualność nie jest przedstawiona w bezpośredni sposób.

Dokładna definicja tej zawartości podlega wyłącznej interpretacji pracowników Bungie i uwzględnia klasyfikację Destiny 2 zgodnie z oceną Entertainment Software Rating Boards (ESRB – w Polsce PEGI – przyp. tłum.) – Teen (dla nastolatków). Przykłady obejmują między innymi (ale nie wyłącznie):

 • Strony internetowe powszechnie łączone z treściami seksualnymi
 • Slangowe wyrażenia i ich bliskie warianty
 • Odniesienia do części ciała w sugestywnych kontekstach
 • Wszelkie odniesienia do kontaktów seksualnych z nieletnimi

 7. Łamanie prawa lub opisywanie / promowanie nielegalnych działań.

ŁAMANIE PRAWA lub PLANOWANIE PRZESTĘPSTWA w świetle prawa obowiązującego w twoim kraju za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji, albo jednej z naszych gier jest surowo zabronione.

Dodatkowo każdy użytkownik w wieku PONIŻEJ 13 LAT zostanie zablokowany na naszych stronach.

OPISYWANIE lub PROMOWANIE NIELEGALNEJ DZIAŁANOŚCI, w tym wszelkich działań zakazanych przez prawo obowiązujące w twoim kraju, jest zabronione.

Uwaga: Dyskusje tego typu mogą być zgłoszone służbom porządku publicznego.8. Grożenie wyrządzeniem krzywdy innym członkom społeczności lub reprezentantom Bungie, nawet w żartach.

GROŹBA to stwierdzenie zawierające intencję wyrządzenia krzywdy sobie lub innemu użytkownikowi. Bungie bardzo poważnie podchodzi do gróźb wobec członków swojej społeczności i nie toleruje grożenia innym użytkownikom w formie żartów.

Uwaga: Groźby mogą zostać zgłoszone służbom porządku publicznego.9. Psucie innym graczom wrażeń z gry – zdradzanie szczegółów fabuły lub oszustw.

SPOJLERY (SZCZEGÓŁY FABUŁY) to wszelkie informacje, które zdradzają ważne szczegóły fabularne innym użytkownikom bez ich zgody. Dotyczy to też informacji, które zostały pozyskane w wyniku wycieku danych albo w inny sposób. Szczegóły fabuły związane z grami Bungie i powiązanymi produktami czy materiałami, a także spojlery dotyczące innych gier i produkcji są zabronione i zostaną usunięte.

HAKOWANIE lub OSZUKIWANIE w jednej z naszych gier z jakiegokolwiek powodu są zabronione i mogą prowadzić do nałożenia ograniczeń i banów. Rozpowszechnianie sposobów hakowania i oszukiwania jest zabronione, a wszelkie takie próby zostaną usunięte. Więcej informacji znajdziecie w artykule Ograniczenia kont Destiny i polityka banowania.10. Zawierająca nieautoryzowane materiały chronione prawem autorskim lub znakiem handlowym.

Zamieszczanie materiałów chronionych PRAWEM AUTORSKIM lub ZNAKIEM HANDLOWYM, które są rozprowadzane bez odpowiedniego zezwolenia lub licencji właściciela, jest zabronione.11. Nagabywanie, plagiaty oraz próby phishingu w celu przejęcia kont, zdobycia szczegółów dot. konta lub innych danych dostępu.

NAGABYWANIE to żądanie lub oferowanie czegoś albo próba zakupu dóbr i usług. Dotyczy to m.in. zamieszczania reklam, odnośników do stron zewnętrznych i sprzedawania usług dotyczących naszych gier, takich jak odzyskiwanie bądź przenoszenie kont.

Bungie nie uznaje za nagabywanie próśb skierowanych do użytkowników o obejrzenie transmisji lub materiałów stworzonych przez użytkownika, prowadzenia rekrutacji klanu lub społeczności ani szukania graczy do wspólnej gry – w granicach rozsądku.

PLAGIAT to wszelka próba kradzieży dzieł innego użytkownika i przypisania sobie zasług związanych z jego działalnością. Dotyczy to m.in. obrazów zamieszczanych na stronie Dzieł oraz prac zgłaszanych do udziału w konkursach społeczności.

PHISHING lub HARVESTING to próba kradzieży danych osobowych innego użytkownika. Uwaga: wszelkie próby phishingu mogą być zgłoszone służbom porządku publicznego. Reprezentanci Bungie nigdy nie proszą o podanie danych osobowych za pośrednictwem wpisu na forum lub w wiadomości prywatnej.12. Wpisy mające na celu antagonizowanie użytkowników lub zakłócanie wątków na forum.

ANTAGONIZOWANIE UŻYTKOWNIKÓW poprzez zamieszczanie kontrowersyjnych treści w celu uzyskania negatywnej reakcji emocjonalnej jest zabronione.

ZAKŁÓCENIE PRZEBIEGU WĄTKU lub PORZĄDKU NA FORUM to zamieszczenie wiadomości lub wątku na forum, które są niezwiązane z tematem, umyślna zmiana tematu w wątku, wysyłanie niechcianych wiadomości albo zamieszczanie wielu postów lub wątków z tą samą treścią.13. Omijanie banów, zawieszenia konta lub naszego filtra językowego.

OMIJANIE ZAKAZÓW dotyczy działań mających na celu ominięcie bana, zawieszenia bądź filtra językowego.

Uwaga: Zakazane są również „nieszkodliwe” obejścia zasad filtrowania języka. Przykładowo informacja dotycząca klanu, w której napisano słowa „Nie bądź”, po których nastąpiła próba obejścia filtra językowego, w dalszym ciągu zostałaby usunięta.  


 

Informacje na temat moderacji


Poniżej znajdują się informacje związane z moderacją Bungie.net oraz aplikacji Destiny Companion. Aby uzyskać więcej informacji na temat banów i zawieszeń kont w Destiny, przeczytaj artykuł o ograniczeniach kont Destiny i polityce banowania.

 
Zgłoszenia

Bungie jest zaangażowane w to, aby zapewniać przyjemne, bezpieczne i inkluzywne środowiska. Prosimy was o wsparcie tej inicjatywy poprzez korzystanie z przycisku „Zgłoś” w aplikacji lub na stronie, jeśli wierzycie, że dany użytkownik złamał jedną z zasad naszego kodeksu postępowania. Raport zostanie wysłany do naszego zespołu moderatorów, który go przeanalizuje i zdecyduje o podjęciu odpowiednich działań.

Uwaga: Zgłoszenia mogą zostać przekazane przedstawicielom Bungie, którzy mogą zdecydować o podjęciu dalszych niż tylko bany na forum działań, takich jak ban w grze lub skontaktowanie się z organami ścigania.


Osoby odpowiedzialne za moderację

Członkowie społeczności Bungie pełnią kilka różnych, ochotniczych funkcji na Bungie.net i platformach towarzyszących. Osoby te są ambasadorami społeczności Bungie i naszych gier, współpracującymi ze społecznością, pomocą techniczną i zespołami sieciowymi, aby zapewnić zdrowe i bezpieczne środowisko naszym graczom. Więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj.

 
Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIA wydawane są użytkownikom, aby dać im znać, że złamali kodeks postępowania, ale ich przewinienie nie było tak duże, by zasłużyli na bana. Użytkownicy, którzy otrzymali ostrzeżenie, wciąż będą mogli zamieszczać swoje wpisy wszędzie z wyjątkiem wątku, w którym owo ostrzeżenie dostali. 

Otrzymanie kilku ostrzeżeń może skutkować banem. Zablokowanie wątku są traktowane jako ostrzeżenie.

 
Bany

BANY nakładane są na użytkowników, jeśli naruszyli jedną z poważniejszych zasad kodeksu. Użytkownik z nałożonym banem nie może zamieszczać wpisów na forum, wysyłać wiadomości, wysyłać wiadomości w czacie klanowym i aktualizować informacji profilowych do momentu wygaśnięcia bana. Niektóre bany nigdy nie wygasają. 

Klany i grupy również mogą zostać zbanowane na podstawie zamieszczanych w nich postów, a także nazwy, motta i opisu.Pytania


Jeśli masz pytania związane z kodeksem postępowania lub moderacją, stwórz wątek na forum #CompanionApp albo wyślij wiadomość do jednego z moderatorów Ninja naszego forum.