Kodeks postępowania – objaśnienia

Nasz kodeks postępowania oraz warunki użytkowania obowiązują w całej grze Destiny oraz na całej stronie Bungie.net – objęte są nimi m.in. konta Destiny, klany, fora, formularze kontaktowe i wiadomości prywatne. Bungie zastrzega sobie prawo do moderowania zawartości oraz kont użytkowników na niniejszej stronie z dowolnego powodu i wedle własnego uznania. Aby pomóc wam w uniknięciu ban-młota, przedstawiamy poniżej nasze oczekiwania względem użytkowników. Zasady te wymagają od was tego, byście polegali na własnej ocenie sytuacji: jeśli nie jesteście pewni, czy zawartość, którą chcecie zamieścić, pozostaje z nimi w zgodzie, nie róbcie tego.


Kodeks postępowania


Kliknij każdą z zasad, aby uzyskać szczegółowe objaśnienia.

Zawartość wykazująca poniższe cechy (oraz zamieszczający ją użytkownicy) będzie przez nas usuwana:
 1. Będąca przejawem jakiegokolwiek braku szacunku, w tym szerząca nienawiść na tle rasowym, religijnym, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności bądź narodowości.
 2. Próbująca wskazać i napiętnować domniemanych oszustów (próby oszustwa należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego zgłaszania podejrzenia oszustwa).
 3. Stanowiąca osobisty atak, będąca próbą nękania, podszycia się pod inną osobę lub zastraszenia członków społeczności.
 4. Naruszająca prywatność lub udostępniająca dane osobowe (pracownicy Bungie nigdy nie proszą o podanie danych osobowych za pośrednictwem wpisu na forum lub w wiadomości prywatnej).
 5. Omawiająca drażliwe tematy, takie jak polityka czy religia, poza kontekstem fabuły gry.
 6. Zawierająca obrazy, opisy aktów seksualnych albo aktów brutalnej przemocy lub aluzje do nich.
 7. Łamiąca prawo lub opisująca plany dokonania przestępstwa albo nielegalną działalność.
 8. Grożąca wyrządzeniem krzywdy innym członkom społeczności, nawet w żartach.
 9. Psująca innym graczom wrażenia z gry – zdradzająca szczegóły fabuły lub zawierająca opisy oszustw.
 10. Zawierająca nieautoryzowane materiały chronione prawem autorskim lub znakiem handlowym.
 11. Będąca plagiatem albo próbą nagabywania lub phishingu.
 12. Zamieszczona z wyłącznym zamiarem antagonizowania użytkowników lub zakłócenia rozmowy.
 13. Mająca na celu ominięcie bana, zawieszenia konta lub naszego filtra językowego.


Objaśnienia

1. Będąca przejawem jakiegokolwiek braku szacunku, w tym szerząca nienawiść na tle rasowym, religijnym, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności bądź narodowości.

BRAK SZACUNKU występuje, gdy jakakolwiek osoba przejawia zachowanie pozbawione szacunku względem innej osoby lub grupy. Dotyczy to prób poniżenia, upodlenia, obrażenia, skompromitowania lub zdyskredytowania określonej osoby lub grupy.

Dodatkowo nie będzie tolerowana MOWA NIENAWIŚCI (wyrażanie uprzedzeń względem określonej grupy) dowolnego rodzaju, w tym przejawy rasizmu, seksizmu, nienawiści wobec grup etnicznych, ksenofobii, homofobii, transfobii, nienawiści na tle religijnym, nienawiści wobec osób niepełnosprawnych, a także obraźliwe przezwiska lub wyrażenia slangowe.2. Próbująca wskazać i napiętnować domniemanych oszustów (próby oszustwa należy zgłaszać za pomocą tego formularza.

WSKAZYWANIE I NAPIĘTNOWANIE oznacza zamieszczanie informacji o innym użytkowniku po to, by został on zbanowany bądź usunięty. Doceniamy zgłaszanie podejrzeń oszustwa, jednak nasze forum nie jest do tego odpowiednim miejscem. Reguła ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom, ponieważ zawsze może się okazać, że gracz podejrzany o oszustwo nie oszukiwał.

– Aby zgłosić niezgodne z kodeksem zachowanie użytkownika na naszej stronie internetowej, prosimy o skorzystanie z przycisku „Zgłoś” – jest on umieszczony w każdym wątku, poście, profilu użytkownika, wiadomości prywatnej i pokoju czatu klanu.
– Aby zgłosić potencjalnych oszustów w grze, prosimy o skorzystanie z tego formularza.3. Stanowiąca osobisty atak, będąca próbą nękania, podszycia się pod inną osobę lub zastraszenia członków społeczności.

ATAK OSOBISTY oznacza wyrażenie braku szacunku wobec innego użytkownika zamiast odniesienia się do treści posta. Dozwolona jest różnica zdań na poruszany temat – można polemizować z treścią posta innego użytkownika, ale nie wolno atakować jego samego.

NĘKANIE występuje, gdy użytkownik bierze na cel innego użytkownika i stara się, by poczuł się on niekomfortowo i odniósł wrażenie, że jest niemile widziany. Chociaż definicja tego określenia nie jest ścisła, może dotyczyć ono wielokrotnych odpowiedzi na posty lub wiadomości ofiary albo namawiania innych użytkowników do udziału w nękaniu. JEŚLI DOJDZIE DO TAKIEJ SYTUACJI, możesz skorzystać z przycisku „Wycisz” – jest on umieszczony na profilu każdego użytkownika usług Bungie, a następnie wysłać wiadomość do moderatorów Ninja naszego forum.

PODSZYCIE SIĘ to działanie próbujące skopiować zachowanie innego użytkownika, tak by przekonać innych, że osoba podszywająca się pod niego jest nim w rzeczywistości. Takie zachowanie może polegać na skopiowaniu nazwy użytkownika, jego awatara i informacji profilowych, a także na podszywaniu się pod kogoś w prywatnych wiadomościach, grupach, klanach i na forum. Podawanie się za pracowników Bungie będzie skutkowało surowszymi karami.

ZASTRASZANIE jest formą nękania i braku szacunku i dotyczy sytuacji, gdy użytkownik celowo próbuje zaszkodzić innemu użytkownikowi, prezentując obrazy, filmy i pisemne stwierdzenia zawierające bezpośrednie groźby i inną zawartość, która jest szkodliwa, poniżająca i może spowodować uszczerbek psychiczny.4. Naruszająca prywatność lub udostępniająca dane osobowe (pracownicy Bungie nigdy nie proszą o podanie danych osobowych za pośrednictwem wpisu na forum lub w wiadomości prywatnej).

NARUSZENIE PRYWATNOŚCI występuje, gdy użytkownik ujawnia dane osobowe innego użytkownika bez jego zgody. Nie dotyczy to informacji dostępnej publicznie na profilach, takich jak ID gracza, statystyki z gry i członkostwo w klanach. Nawet jeśli użytkownik dzielił się uprzednio danymi osobowymi, nie jest dozwolone udostępnianie ich ponownie bez jego wyraźnej zgody.

Uważamy, że DANE OSOBOWE nigdy nie powinny być udostępnianie, ponieważ może to narazić bezpieczeństwo konta. Z tego powodu pracownicy Bungie i moderatorzy Ninja naszego forum będą usuwać wszelkie znalezione dane osobowe.

Pracownicy Bungie NIGDY nie proszą o podanie danych osobowych za pośrednictwem wpisu na forum lub w wiadomości prywatnej na Bungie.net. Użytkownicy, którzy skorzystali z formularza kontaktowego na stronie https://www.bungie.net/pl/help, mogą zostać poproszeni o podanie pewnych danych osobowych, które umożliwią pomocy technicznej przetworzenie ich zapytania.5. Omawiająca drażliwe tematy, takie jak polityka czy religia, poza kontekstem fabuły gry.

Rozmowa na drażliwe tematy, takie jak polityka lub religia, może eskalować i doprowadzić do naruszenia zasad. Dlatego też takie dyskusje są zakazane na naszym forum. Dozwolone są jednakże dyskusje na tematy związane z systemami politycznymi opisanymi w naszych grach.

DYSKUSJA NA TEMATY POLITYCZNE to rozmowa, której strony omawiają kwestie związane z polityką, partiami politycznymi, politykami, systemami politycznymi, rządami i rodzajami rządów.

DYSTKUSJA NA TEMATY RELIGIJNE to rozmowa, której strony omawiają kwestie związane z systemem przekonań osoby, grupy lub wyznania, a także z istnieniem bądź nieistnieniem sił nadprzyrodzonych, o których uważa się, że stworzyły wszechświat i/lub nim zarządzają.6. Zawierająca obrazy, opisy aktów seksualnych albo aktów brutalnej przemocy lub aluzje do nich.

BRUTALNA PRZEMOC oznacza jakikolwiek materiał dowolnego medium, który odnosi się do prawdziwej przemocy albo przedstawia lub opisuje ją, a także jej akty skierowane przeciwko osobie, grupie osób lub zwierzętom.

AKTY SEKSUALNE to wszelka zawartość, która wyraźnie pokazuje lub opisuje pornografię oraz pełną lub częściową nagość w kontekście seksualnym.

ALUZJE SEKSUALNE odnoszą się do wszelkiej zawartości o charakterze seksualnym, w której seksualność nie jest przedstawiona w bezpośredni sposób.
7. Łamiąca prawo lub opisująca plany dokonania przestępstwa albo nielegalną działalność.

ŁAMANIE PRAWA lub PLANOWANIE PRZESTĘPSTWA w świetle prawa obowiązującego w twoim kraju za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji, albo jednej z naszych gier jest surowo zabronione.

Dodatkowo każdy użytkownik w wieku PONIŻEJ 13 LAT zostanie usunięty.

OPIS NIELEGALNEJ DZIAŁANOŚCI, w tym wszelkich działań zakazanych przez prawo obowiązujące w twoim kraju, jest zabronione.

Uwaga: wszelkie dyskusje tego typu mogą być zgłoszone służbom porządku publicznego.8. Grożąca wyrządzeniem krzywdy innym członkom społeczności, nawet w żartach.

GROŹBA to stwierdzenie zawierające intencję wyrządzenia krzywdy sobie lub innemu użytkownikowi. Bungie bardzo poważnie podchodzi do gróźb wobec członków swojej społeczności i nie toleruje grożenia innym użytkownikom w formie żartów.

Uwaga: wszelkie groźby mogą być zgłoszone służbom porządku publicznego.9. Psująca innym graczom wrażenia z gry – zdradzająca szczegóły fabuły lub zawierająca opisy oszustw.

SPOJLERY (SZCZEGÓŁY FABUŁY) to wszelkie informacje, które zdradzają ważne szczegóły fabularne innym użytkownikom bez ich zgody. Dotyczy to też informacji, które zostały pozyskane w wyniku wycieku danych albo w inny sposób. Szczegóły fabuły związane z grami Bungie i powiązanymi produktami czy materiałami, a także spojlery dotyczące innych gier i produkcji są zabronione i zostaną usunięte.

HAKOWANIE lub OSZUKIWANIE w jednej z naszych gier z jakiegokolwiek powodu są zabronione i mogą prowadzić do nałożenia ograniczeń i banów. Rozpowszechnianie sposobów hakowania i oszukiwania jest zabronione, a wszelkie takie próby zostaną usunięte. Więcej informacji znajdziecie w artykule Ograniczenia kont Destiny i polityka banowania.10. Zawierająca nieautoryzowane materiały chronione prawem autorskim lub znakiem handlowym.

Zamieszczanie materiałów chronionych PRAWEM AUTORSKIM lub ZNAKIEM HANDLOWYM, które są rozprowadzane bez zezwolenia lub licencji, jest zabronione.11. Będąca plagiatem albo próbą nagabywania lub phishingu.

NAGABYWANIE to żądanie lub oferowanie czegoś albo próba zakupu dóbr i usług. Dotyczy to m.in. zamieszczania reklam, odnośników do stron zewnętrznych i sprzedawania usług dotyczących naszych gier, takich jak odzyskiwanie bądź przenoszenie kont. Bungie nie uznaje za nagabywanie próśb skierowanych do użytkowników o obejrzenie transmisji lub materiałów stworzonych przez użytkownika, prowadzenia rekrutacji klanu lub społeczności ani szukania graczy do wspólnej gry – w granicach rozsądku.

PLAGIAT to wszelka próba kradzieży dzieł innego użytkownika i przypisania sobie zasług związanych z jego działalnością. Dotyczy to m.in. obrazów zamieszczanych na stronie Dzieł.

PHISHING to próba kradzieży danych osobowych innego użytkownika. Uwaga: wszelkie próby phishingu mogą być zgłoszone służbom porządku publicznego. Pracownicy Bungie nigdy nie proszą o podanie danych osobowych za pośrednictwem wpisu na forum lub w wiadomości prywatnej.12. Zamieszczona z wyłącznym zamiarem antagonizowania użytkowników lub zakłócenia rozmowy.

ANTAGONIZOWANIE UŻYTKOWNIKÓW poprzez zamieszczanie kontrowersyjnych treści w celu uzyskania negatywnej reakcji emocjonalnej jest zabronione.

ZAKŁÓCENIE ROZMOWY to zamieszczenie wiadomości niezwiązanej z tematem wątku na forum, umyślna zmiana tematu w wątku, wysyłanie niechcianych wiadomości albo zamieszczanie wielu postów z tą samą treścią.13. Mająca na celu ominięcie bana, zawieszenia konta lub naszego filtra językowego.

OMIJANIE ZAKAZÓW dotyczy działań mających na celu ominięcie bana, zawieszenia bądź filtra językowego.Informacje na temat moderacji


Jeśli trafił w ciebie nasz ban-młot, z pewnością stało się tak z konkretnego powodu. 
 • Poniżej znajdują się informacje związane z moderacją Bungie.net oraz aplikacji Destiny Companion. 
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat banów i zawieszeń kont w Destiny, przeczytaj artykuł o ograniczeniach kont Destiny i polityce banowania.
 
Zgłoszenia

Staramy się, by nasi moderatorzy znajdowali i usuwali osoby naruszające regulamin, ale nie są oni w stanie wychwycisz wszystkiego. Zachęcamy do korzystania z przycisku „ZGŁOŚ”, jeśli jesteście świadkami naruszenia kodeksu postępowania – przycisk ten jest umieszczony w każdym wątku, poście, wiadomości, grupie i klanie.

 
Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIA wydawane są użytkownikom, aby dać im znać, że złamali kodeks postępowania, ale ich przewinienie nie było tak duże, by zasłużyli na bana. Użytkownicy, którzy otrzymali ostrzeżenie, wciąż będą mogli zamieszczać swoje wpisy wszędzie z wyjątkiem wątku, w którym owo ostrzeżenie dostali. 

Otrzymanie kilku ostrzeżeń może skutkować banem. Zablokowanie wątku powinno być traktowane jako ostrzeżenie.

 
Bany

BANY nakładane są na użytkowników, jeśli naruszyli jedną z poważniejszych zasad kodeksu. Użytkownik z nałożonym banem nie może zamieszczać wpisów na forum, wysyłać wiadomości, wysyłać wiadomości w czacie klanowym i aktualizować informacji profilowych do momentu wygaśnięcia bana. Niektóre bany nie wygasają nigdy, pamiętajcie więc, by zawsze przestrzegać kodeksu postępowania

Klany i grupy również mogą zostać zbanowane na podstawie zamieszczanych w nich postów, a także nazwy, motta i opisu.Pytania


Jeśli masz pytania na temat Destiny bądź poszukujesz pomocy związanej z Destiny, załóż wątek na forum pomocy #Help

Jeśli masz pytania związane z kodeksem postępowania lub moderacją, stwórz wątek na forum #CompanionApp albo wyślij wiadomość do jednego z moderatorów Ninja naszego forum.