Częste problemy ze sprzętem: pierwsza pomoc

Network_Troubleshooting_Guided_Support-_1_.jpg
To jest podstrona Poradnika sieciowego. Aby wrócić na początek poradnika, kliknij powyższy obrazek albo tutaj.

Niektóre konfiguracje sieciowe są bardziej podatne na błędy i problemy z rozłączaniem niż inne. Więcej informacji na temat najczęściej spotykanych błędów sieciowych znajduje się poniżej.

Restart modemu

Większość modemów użytkowników zaprojektowana jest tak, aby restartowały się automatycznie, gdy wykryją zbyt wiele błędów w otrzymywanych danych.
  • To rozwiązanie jest znane jako „reset przy krytycznej ilości błędów” i ma na celu wymuszenie nowego połączenia modemu z dostawcą usług sieciowych.
  • Choć normalne użytkowanie łącza nie powoduje zwykle wystarczającej ilości błędów, by doprowadzić do resetu, zwiększony przepływ danych podczas gry w Destiny może okazać się wystarczający, by modem wykonał automatyczny restart.
  • Gracze, którzy często napotykają ten problem, powinni skontaktować się ze swoim dostawą usług internetowych i poprosić o testy diagnostyczne, aby sprawdzić, czy restarty modemu powodowane są dużą liczbą błędów.

Konfiguracja modemu z ruterem

Jeśli chodzi o tradycyjne połączenie przewodowe, dostawca najczęściej wypożycza użytkownikowi modem jako urządzenie, przez które użytkownik ma się połączyć z Internetem. Urządzenie to często pełni również funkcję rutera Wi-Fi.
  • Jest to wygodne, ale badania przeprowadzone przez Bungie wykazały, że urządzenia działające zarówno jako modem, jak i ruter mogą mieć problemy z utrzymaniem połączenia podczas gry w Destiny.
  • Gracze, którzy używają takich wielofunkcyjnych modeli i często doświadczają utraty połączenia w czasie gry w Destiny, mogą rozwiązać ten problem, wyłączając funkcję rutera w modemie i podłączając osobny ruter.
  • Takie rozwiązanie jest zwykle określane jako „tryb mostka” („Bridge mode”), ale czasem występuje także pod nazwą „Wyłączony NAT” („NAT disabled”).
  • W razie potrzeby wprowadzenia tych zmian gracze powinni skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub zapoznać się z instrukcją obsługi swojego modemu.

Podwójny NAT (double NAT)

Gracze, którzy podłączyli oddzielny ruter do swojego modemu bez uprzedniego wyłączenia funkcji rutera w modemie, mogą doświadczyć problemów związanych z „podwójnym NAT” („double NAT”).
  • „Podwójny NAT” najczęściej można rozpoznać po tym, że testy sieciowe konsoli określają NAT jako „umiarkowany” lub „typu 2”, podczas gdy Destiny wyświetla ostrzeżenia o NAT „zamkniętym” bądź „typu 3”.
  • Aby zapobiec problemowi „podwójnego NAT”, gracze powinni przestawić modem w tryb mostka, znany także jako „wyłączony NAT”.
  • W razie potrzeby wprowadzenia tych zmian gracze powinni skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub zapoznać się z instrukcją obsługi swojego modemu.
  • Więcej informacji na temat ustawień NAT znajduje się w sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów tego poradnika. 

Oprogramowanie sprzętowe modemów i ruterów

Modemy i rutery używają wewnętrznego oprogramowania, zwanego oprogramowaniem sprzętowym, które co jakiś czas może być aktualizowane, aby usprawnić działanie tych urządzeń.
  • Gracze, którzy napotykają problemy z połączeniem w Destiny, powinni sprawdzić, czy przez producenta lub dostawcę usług internetowych nie zostało udostępnione nowsze oprogramowanie dla ich modemów i ruterów.
  • Aby uzyskać pomoc w aktualizacji oprogramowania sprzętowego modemu lub rutera, gracze powinni skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub zapoznać się z instrukcją obsługi swojego modemu.

Ściśle kontrolowane sieci i dostawcy

Gracze korzystający z sieci kampusów uniwersyteckich, hoteli i innych sieci, na które nakładane są podobne ograniczenia, w tym dostarczanych przez niektórych dostawców usług satelitarnych, mogą nie być w stanie rozwiązać problemów z połączeniem bez pomocy dostawcy usług sieciowych lub działu IT.
  • Przykładowo jeśli dostawca nałożył ograniczenia na rodzaj ruchu w swojej sieci, nie da się rozwiązać pewnych problemów z typem NAT.

Poradnik sieciowy Destiny – strona docelowa
To jest podstrona Poradnika sieciowego, który został opracowany, aby pomóc graczom uporać się z problemami z połączeniem sieciowym mogącymi wpływać na ich rozgrywkę w Destiny. Kliknięcie odpowiedniego przycisku poniżej spowoduje powrót do strony głównej albo przejście do innych stron.
Kody błędów Ustawienia sieciowe Częste problemy ze sprzętem
Optymalizacja połączenia Zaawansowana pomoc Powrót do strony głównej