Przewodnik po platformie NVIDIA Reflex o niskich opóźnieniach – Destiny 2 na PC

FINAL-PC-BANNER.jpg
Teraz Destiny 2 w wersji na komputery PC obsługuje integrację z pakietem SDK NVIDIA Reflex w przypadku zgodnych kart graficznych. Integracja z rozwiązaniem NVIDIA Reflex przyspiesza czas reakcji i skraca opóźnienie „od kliknięcia do wyświetlenia” podczas gry w Destiny 2, zwłaszcza w sytuacjach, gdy czynnikiem ograniczającym jest wydajność procesora graficznego. Więcej informacji dotyczących zestawu NVIDIA Reflex i zgodności z tą technologią zawiera strona producenta NVIDIA.
Funkcja ta jest domyślnie włączona w systemach wykorzystujących zgodne karty graficzne oraz sterowniki Game Ready firmy NVIDIA dostępne począwszy od 19 września 2020 r.

 

Opcje dostosowywania

Gracze pragnący zmienić oryginalne ustawienia mogą zmodyfikować następujący wiersz w pliku instalacyjnym Destiny 2 o nazwie CVARS.xml file
<cvar name="low_latency_mode" �value="1"� />
  • W celu wyłączenia funkcji Reflex Low Latency należy wprowadzić wartość „0”. W efekcie liczba klatek na sekundę może ulec nieznacznemu wzrostowi kosztem opóźnienia.
  • Domyślna funkcja Reflex Low Latency działa, gdy wartość we wspomnianym pliku wynosi „1”.
  • Jeżeli użytkownik wprowadzi wartość „2”, nastąpi uruchomienie funkcji Reflex Low Latency z opcją „Boost”. „Boost” przejmuje kontrolę nad funkcją oszczędzania energii układu GPU, oferując w zamian niewielki wzrost wydajności funkcji niskich opóźnień.

Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia problemów gracze powinni kontaktować się ze wsparciem NVIDIA.