KOD BŁĘDU: Nectarine

Gracze, u których pojawi się ten błąd, powinni najpierw spróbować zalogować się ponownie. Gracze u których błąd ten wystąpi wielokrotnie, powinni odwiedzić stronę stanu serwera i aktualizacji Destiny, by sprawdzić informacje o zaplanowanych pracach konserwacyjnych.
 
Gracze, którzy napotykają ten błąd, gdy nie ma przerwy konserwacyjnej, powinni zgłosić go na naszym forum pomocy #Help.