Instalacja, ponowna instalacja i aktualizacja Destiny na PlayStation 5

DPS_Support_Content_banner_02_1.jpg
To jest podstrona Przewodnika po instalacji, ponownej instalacji i aktualizacji Destiny. Aby powrócić na początek poradnika, kliknij tutaj.

 

Instalacja Destiny na konsoli PlayStation 5

Większość konsol automatycznie pobierze i zainstaluje odpowiednią zawartość Destiny, gdy w napędzie znajduje się fizyczny dysk. Jednakże gracze, którzy zakupili cyfrowe kopie zawartości Destiny, w tym dodatki i DLC, mogą być zmuszeni do ręcznego pobrania i przeprowadzenia procesu instalacji po zakupieniu zawartości poprzez sklep na danej platformie. Szczegółowe informacje na temat instalacji Destiny na PlayStation 5 znajdują się w poniższym poradniku.

 

Instalacja gry z nośnika fizycznego

Przy instalacji Destiny rekomendowane jest wykorzystanie kabla przy połączeniu z siecią, o ile to możliwe. Oto zalecana instrukcja przy instalacji Destiny z nośników fizycznych:
 1. Włącz system PlayStation 5.
 2. Zaloguj się na odpowiedni profil PSN.
 3. Włóż dysk z grą do napędu.
 4. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie po włożeniu dysku do napędu.
 5. Podczas instalacji gry na dysku twardym konsoli widoczny będzie pasek postępu.

 


Instalacja edycji cyfrowej gry i instalacja z Biblioteki gier

Przy instalacji Destiny rekomendowane jest wykorzystanie kabla przy połączeniu z siecią, o ile to możliwe. Oto zalecana instrukcja przy instalacji Destiny z nośników fizycznych:
 1. Włącz system PlayStation 5.
 2. Zaloguj się na odpowiedni profil PSN.
 3. Wybierz menu Biblioteki z ekranu głównego.
 4. Wybierz grę Destiny albo jej dodatki do zainstalowania.
 5. Wybierz opcję pobierania.
 6. Podczas instalacji gry na dysku twardym konsoli widoczny będzie pasek postępu.

 


Ponowna instalacja Destiny na konsoli PlayStation 5

Okazjonalnie dane lub pliki w zainstalowanej wersji Destiny mogą ulec uszkodzeniu, częściowemu zastąpieniu lub innej usterce. Może to powodować problemy z zachowaniem połączenia, ładowaniem pewnych plików gry lub inne mankamenty związane z rozgrywką. Ponowna instalacja gry usuwa dane i pliki z konsoli, umożliwiając pobranie i przechowanie ich świeżej wersji. Szczegółowe informacje na temat ponownej instalacji Destiny na PlayStation 5 znajdują się w poniższym poradniku.

 

Kiedy dokonać ponownej instalacji Destiny

Niektóre z problemów, które można rozwiązać poprzez ponowną instalację Destiny, to:
 • Zawieszony lub nieskończony ekran ładowania
 • Stały, powtarzający się błąd krytyczny w grze
 • Brak dostępu do przedmiotu lub zawartości, którego nie można uzyskać przez przywrócenie licencji
 • Zmiana wersji Destiny z płyty na cyfrową i na odwrót

Odinstalowywanie Destiny

Aby rozpocząć proces ponownej instalacji Destiny, gracze muszą najpierw odinstalować CAŁĄ zawartość Destiny, wraz z dodatkami. Oto zalecana instrukcja, jak to zrobić:
 1. Włącz system PlayStation 5.
 2. Zaloguj się na odpowiedni profil PSN.
 3. Przejdź do menu ustawień.
 4. Wybierz menu pamięci masowej.
 5. Przejdź do ekranu Gry i aplikacje.
 6. Wybierz Destiny.
 7. Wybierz opcję „Usuń”, aby odinstalować Destiny wraz ze wszystkimi dodatkami.
 8. Wybierz „OK”, aby potwierdzić usunięcie wybranej aplikacji.
 9. Po krótkim czasie gra zostanie całkowicie usunięta z twardego dysku.

Aby ponownie zainstalować grę na konsoli PlayStation 5, gracze mogą postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji znajdującymi się na początku tego artykułu.


Czyszczenie pamięci podręcznej konsoli

Wyczyszczenie pamięci podręcznej konsoli po odinstalowaniu Destiny pomoże upewnić się, że żadne pliki tymczasowe, mogące wpłynąć na nową instalację, nie pozostaną na konsoli. Aby wyczyścić pamięć podręczną konsoli, należy wykonać poniższe kroki:
 1. Wyłącz całkowicie PlayStation 5.
 2. Gdy konsola będzie całkowicie wyłączona, odłącz kabel zasilania z tyłu.
 3. Pozostaw konsolę w tym stanie przez co najmniej 5 minut.
 4. Podłącz ponownie kabel zasilania.
 5. Włącz system PlayStation 5.

Aktualizowanie Destiny na konsoli PlayStation 5

Obecne wydanie Destiny jest często aktualizowane w celu naprawy błędów związanych z rozgrywką i dostosowania funkcji gry. Wszystkie wydania Destiny wymagają od gracza pobrania i instalacji wszystkich dostępnych aktualizacji, aby można było kontynuować grę. Większość konsol automatycznie pobierze i zainstaluje aktualizacje, gdy będą one dostępne, czasem jednak gracze zmuszeni będą do ręcznego rozpoczęcia procesu aktualizacji. Szczegółowe informacje na temat pobierania i instalacji Destiny na PlayStation 5 znajdują się w poniższym poradniku.


Automatyczne aktualizacje w Destiny

Na większości konsol Destiny może być aktualizowane automatycznie. Oto zalecana instrukcja, jak to zrobić:
 1. Włącz system PlayStation 5.
 2. Zaloguj się na odpowiedni profil PSN.
 3. Przejdź do menu ustawień.
 4. Przejdź do menu Systemu i wybierz Oprogramowanie systemu > Aktualizacja i ustawienia oprogramowania systemu.
 5. Włącz opcję Automatycznie pobierz pliki aktualizacji.

Ręczna instalacja Destiny

Jeśli gracze nie włączyli opcji automatycznej aktualizacji albo napotkali związane z nią problemy, muszą dokonać aktualizacji manualnej. Oto zalecana instrukcja, jak to zrobić:
 1. Włącz system PlayStation 5.
 2. Zaloguj się na odpowiedni profil PSN.
 3. Przejdź do zakładki Gry.
 4. Najedź na Destiny.
 5. Naciśnij przycisk opcji na kontrolerze.
 6. Wybierz „Sprawdź dostępność aktualizacji”.

Kluczowe informacje 

 

 • Status aktualizacji Destiny: Gracze mogą poznać szczegóły na temat zbliżających się prac serwisowych, aktualizacji i poprawek Destiny w artykule dotyczącym statusu serwera i aktualizacji Destiny. Informacje o poprzednich aktualizacjach i poprawkach można znaleźć w sekcji Aktualności na stronie Bungie.net.
 • Przerwanie procesu aktualizacji:: Prosimy o nieprzerywanie procesu pobierania i instalacji aktualizacji lub poprawki. Na niektórych konsolach może to spowodować konieczność ponownego pobrania wszystkich danych z poprzednich aktualizacji. Gdy proces ten się rozpocznie, nie można go odwrócić i jedynym sposobem na jego obejście jest pozwolenia na ponowne pobranie wszystkich usuniętych danych.
 • Postacie i ich dane postępu: Postacie i postęp w grze nie są przechowywane na konsoli gracza. Dlatego też ponowna instalacja i czyszczenie pamięci podręcznej konsoli nie sprawi, że gracz straci do nich dostęp. Aby uzyskać dostęp do swoich postaci i postępu w grze, wystarczy zalogować się do Destiny przy użyciu tego samego ID PSN lub tagu gracza Xbox.
 • Wykorzystywanie kodów: Niektóre elementy zawartości Destiny należy odblokować za pomocą kodów, zanim zostaną pobrane i zainstalowane. Więcej informacji znajduje się w poradniku wykorzystywania kodów.
 • Współdzielenie gry: Gracze powinni upewnić się, że każde wykorzystanie kodu lub zakup zawartości cyfrowej odbywa się na odpowiednim koncie. Chociaż niektóre systemy umożliwiają udostępnianie gry pomiędzy kontami na tej samej konsoli, Bungie wspiera zawartość Destiny jedynie dla kont, które tę zawartość posiadają. Więcej informacji znajdziesz w opisie postępowania w zakresie współdzielenia zawartości.
 • Instalacja dodatków do gry Niektóre dodatki do Destiny należy zainstalować osobno, po instalacji głównej gry.
 • Wymagane miejsce na twardym dysku:: Gracze powinni upewnić się, że posiadają na swojej konsoli wystarczającą ilość miejsca, aby przeprowadzić proces instalacji w całości. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji dotyczącej wymaganego miejsca na dysku platformy.
 • Rekomendowane połączenie przez kabel: Na czas pobierania i instalacji gry gracze używający połączenia bezprzewodowego lub przez Wi-Fi powinni podłączyć się do sieci za pomocą kabla. Połączenia bezprzewodowe są podatne na rozmaite zakłócenia, co może wpłynąć na stabilność pobierania i instalacji Destiny. Więcej informacji znajduje się w Poradniku sieciowym
 • Czyszczenie pamięci podręcznej konsoli: Przed rozpoczęciem procesu instalacji Destiny warto wyczyścić pamięć podręczną konsoli. Zapewni to usunięcie wszelkich uszkodzonych danych, mogących wpłynąć na stabilność nowo zainstalowanej gry Destiny, z plików tymczasowych konsoli. Więcej informacji na temat tego procesu znajduje się w poradniku czyszczenia pamięci podręcznej konsoli.
 • Zbyt długie lub zatrzymane pobieranie: Jeśli proces pobierania gry zajmuje wyjątkowo dużo czasu, zatrzymaj go lub anuluj, a następnie wyczyść pamięć podręczną konsoli. Po ponownym uruchomieniu systemu PlayStation 5 rozpocznij pobieranie, korzystając z kolejki pozycji do pobrania w menu powiadomień. Pasek pobierania może wówczas przez chwilę pokazywać komunikat „Przygotowywanie do pobierania”, mimo że pobieranie już trwa. Jeśli proces się zatrzyma, nie rozpocznie lub nastąpi inny problem, spróbuj odinstalować Destiny, wyczyścić pamięć podręczną konsoli, a następnie zainstalować Destiny ponownie. Jeśli podczas pobierania wciąż będzie występował ten problem, prosimy o kontakt z pomocą techniczną PlayStation.
 • Kody błędów na konsolach: Gracze mogą czasami napotkać na konsolach kody błędów podczas pobierania, instalacji i aktualizacji Destiny. Najczęściej są to ciągi liczb i/lub liter. Aby uzyskać pomoc w kwestii tych błędów, skontaktuj się z pomocą techniczną PlayStation.
 • Uszkodzone dane: Gracze mogą czasami napotkać wiadomość o błędzie „Uszkodzone dane” podczas pobierania, instalacji i aktualizacji Destiny. Aby poradzić sobie z tym błędem, zatrzymaj lub anuluj proces pobierania, wyczyść pamięć podręczną konsoli i spróbuj rozpocząć pobieranie ponownie, korzystając z kolejki pozycji do pobrania z menu powiadomień. Jeśli podczas pobierania wciąż będzie występował błąd „Uszkodzonych danych”, prosimy o kontakt z pomocą techniczną PlayStation.
 • Kody błędów Destiny: Gracze mogą czasami napotkać kody błędów Destiny podczas pobierania, instalacji i aktualizacji Destiny. Są to takie kody jak np. OYSTER. Aby poradzić sobie z tym błędem, odszukaj odpowiednią stronę błędu w centrum pomocy Destiny i postępuj zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Gracze mogą również przeszukać forum #Help lub zamieścić na nim własny post. Dział pomocy technicznej Destiny, mentorzy oraz ochotnicy ze społeczności mogą udzielić tam graczom dodatkowego wsparcia. Uwaga: Napotkanie błędu o kodzie SHEEP jest naturalną konsekwencją próby uruchomienia gry bez pobrania i instalacji najnowszej aktualizacji Destiny. Aby naprawić ten problem gracze powinni wyjść z Destiny i zainstalować najnowszą aktualizację.