KOD BŁĘDU: Bean

Błąd ten może wystąpić, gdy gracze rozpoczynają aktywność z więcej niż sześcioma osobami.