Kod błędu: MARMOT

Ten błąd występuje, gdy pliki Destiny 2 zostały uszkodzone i wymagają naprawy lub weryfikacji. Aby naprawić pliki gry na obsługiwanych platformach, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

 

Steam

 1. Zamknij Destiny 2. 
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Destiny 2 w Bibliotece Steam.
 3. Wybierz „Właściwości”, a następnie „Pliki lokalne”.
 4. Wybierz „Sprawdź spójność plików gry”.
 5. Uruchom ponownie Destiny 2.

Jeśli problemy będą się powtarzać, gracze powinni w pełni odinstalować, a następnie ponownie zainstalować Destiny 2.

 

Zaawansowane instrukcje

Jeśli powyższe czynności nie rozwiążą problemu, gracze mogą spróbować kroków poniżej.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Destiny 2 w Bibliotece Steam.
 2. Wybierz „Właściwości”, a następnie „Pliki lokalne”.
 3. Wybierz „Przeglądaj”, a następnie usuń wszystkie pliki z wyjątkiem folderu „packages”.
 4. Wróć do zakładki „Pliki lokalne” Destiny 2.
 5. Wybierz „Sprawdź spójność plików gry” i poczekaj, aż pliki zostaną pobrane.
 6. Uruchom ponownie Destiny 2, aby zawartość gry została zweryfikowana.

Jeśli problem będzie się powtarzać, gracze mogą użyć polecenia „chkdsk” na swoim komputerze, aby naprawić błędy dysku twardego.

 

Microsoft Store na PC

 1. Zamknij Destiny 2.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Destiny 2 w Bibliotece Epic Games Store.
 3. Wybierz „Zarządzaj”.
 4. Wybierz „Zweryfikuj”.
 5. Uruchom ponownie Destiny 2.

Jeśli problemy będą się powtarzać, gracze powinni w pełni odinstalować, a następnie ponownie zainstalować Destiny 2.

 

Epic Games Store

 1. Zamknij Destiny 2. 
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Destiny 2 w Bibliotece Epic Games Store.
 3. Wybierz „Zarządzaj”.
 4. Wybierz „Zweryfikuj”.
 5. Uruchom ponownie Destiny 2.

Jeśli problemy będą się powtarzać, gracze powinni w pełni odinstalować, a następnie ponownie zainstalować Destiny 2.

 

Konsole

 1. Przejdź do ekranu głównego konsoli i wyjdź z aplikacji Destiny 2.
 2. Wyczyść pamięć podręczną konsoli.
 3. Uruchom ponownie konsolę.
 4. Uruchom ponownie Destiny 2.

Jeśli problemy będą się powtarzać, gracze powinni w pełni odinstalować, a następnie ponownie zainstalować Destiny 2.

 

Zaawansowane instrukcje

PlayStation 4 i 5

 1. Uruchom konsolę w trybie bezpiecznym. Wyłącz konsolę, przytrzymując przycisk zasilania.
 2. Po wyłączeniu konsoli naciśnij i przez siedem sekund przytrzymaj przycisk zasilania. Puść go po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych.
 3. Podłącz kontroler przy pomocy przewodu USB.
 4. Gdy konsola zostanie uruchomiona w trybie bezpiecznym, wybierz „Odbuduj bazę danych”. Nie spowoduje to usunięcia żadnych plików. Twój dysk twardy zostanie w całości przeskanowany i naprawi to wiele problemów (takich jak uszkodzenia), dzięki czemu gra będzie szybsza, a ryzyko wystąpienia błędów krytycznych mniejsze.

 

Xbox One i Series X|S

 1. Przejdź do ekranu głównego konsoli i wyjdź z aplikacji Destiny 2.
 2. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze i przejdź do Ustawień.
 3. Wybierz „Urządzenia i połączenia”, a następnie „Blue-ray”.
 4. Wybierz „Pamięć trwała”.
 5. Wybierz „Wyczyść trwałe przechowywanie”.

 

Wszystkie konsole

Jeśli błąd będzie nadal występował, możliwe, że dysk twardy jest uszkodzony i wymaga przywrócenia ustawień fabrycznych. Należy pamiętać, że opcja ta może spowodować całkowite usunięcie wszystkiego, co znajduje się na dysku twardym (o ile nie zostanie wybrana opcja „Zresetuj i zachowaj gry”) i powinna być traktowana jako ostateczność.