Tworzenie broni: przewodnik

d2_s16_DPS_Banner_Weapon-Crafting.jpg

Tworzenie broni pozwala graczom na odblokowanie wspomnień i korzystanie z wzorców do modelowania i przemodelowania wybranych unikalnych broni.

 

Odblokowanie głębokiego wglądu

W dodatku Destiny 2: Królowa-Wiedźma gracze otrzymują nową zdolność: głęboki wgląd. Zdolność ta pozwala graczom dostrzegać i wchodzić w interakcje z ukrytymi obiektami, między innymi ze wspomnieniami o broni.

Aby odblokować głęboki wgląd i rozpocząć tworzenie broni, należy ukończyć kilka pierwszych misji kampanii Królowej-Wiedźmy w świecie tronowym Savathûn. Misje te są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich graczy.

Odblokowanie głębokiego wglądu przebudzi rezonującą broń posiadającą czerwone obramowanie i aktywuje ukryte cechy innych broni z całego Układu. Broń tę można otrzymać poprzez kończenie różnych aktywności oraz jako nagrody z różnych źródeł ze świata gry.

 

Modelowanie broni

Weapon_Crafting_Intro_EN.jpg

Pierwszą rezonującą bronią, którą wymodelują gracze, będzie glewia Enigma. Glewię (i inną broń) można spersonalizować poprzez wybór odpowiednich komponentów, których większa liczba zostanie odblokowana wraz ze zwiększeniem poziomu broni. Broń można modelować jedynie w Relikcie w Enklawie, dostępnym poprzez węzeł świata tronowego w Nawigatorze.

  1. Wybierz cechę wbudowaną konstrukcji. Ulepszone cechy wbudowane stają się dostępne, gdy osiągnięty zostanie odpowiedni poziom broni.
  2. Wybierz cechę lufy. Opcje wyboru będą zależeć od rodzaju broni, która jest modelowana.
  3. Wybierz cechę magazynka. Opcje wyboru będą zależeć od rodzaju broni, która jest modelowana.
  4. Wybierz cechę.
  5. Wybierz kolejną cechę
  6. Opcjonalne: Wybierz pamiątkę (niedostępne podczas pierwszej interakcji z systemem tworzenia broni).
  7. Gdy wszystkie komponenty zostaną wybrane, naciśnij i przytrzymaj przycisk modelowania, aby stworzyć broń.

Komponenty zostają odblokowane w miarę, jak zwiększa się poziom broni. Gracze mogą wejść w interakcję z Reliktem i przemodelować broń, by wykorzystać te komponenty.

 

Poziomy broni

Shape_Screen_UI_Details_EN.jpg

Pokonywanie wrogów rezonującą bronią zwiększa jej poziom. Kończenie aktywności, gdy broń ta jest wyposażona, również zwiększa jej poziom. Zwiększenie poziomu broni odblokowuje wyższej jakości formy konstrukcji oraz zapewnia dostęp do większej liczby cech.

 

Dostrajanie broni

WC_UI_EN.jpg

Rezonująca broń zawiera rezonans głębokiego wglądu, który należy dostroić, aby móc wydobyć z niej z niej rezonujące materiały. Rezonujące materiały są używane to usprawniania lub tworzenia nowych modelowanych broni. Dostrajanie broni jest niemal identyczne, jak zwiększanie poziomu broni, i może odblokować wzorce. Po odblokowaniu dostępu do tworzenia broni, rezonująca broń jest zdobywana poprzez kończenie różnych aktywności oraz jako łupy ze świata gry.

Rozmontowana broń z głębokim wglądem zwiększy postęp wzorca, jeżeli jest on dostępny. Rozmontowana broń z głębokim wglądem zapewni 100 szt. neutralnego elementu. Po osiągnięciu celu i rozmontowaniu przedmiotu lub wydobyciu modyfikacji głębokiego wglądu gracz otrzyma 300 szt. neutralnego elementu.

 

Rezonujące materiały

Rezonujące materiały i elementy można zdobyć rozgrywając w Destiny 2 aktywności, które będą pomocne w modelowaniu broni. 

 

Wzorce broni

Rozmontowana broń z głębokim wglądem zwiększy postęp wzorca, jeżeli jest on dostępny. Gdy broń z głębokim wglądem i wzorcem zostanie rozmontowana lub elementy z niej zostaną wydobyte, gracze zostaną powiadomieni o postępie wzorca na liście łupów.

Począwszy od sezonu 18 bronie z głębokim wglądem, które zostały uzyskane przed pojawieniem się wzorca, nie będą już zapewniać postępów wzorca. Okienko informacyjne do broni z głębokim wglądem będzie wskazywać, czy wzorzec jest dostępny.