Błąd przy pobieraniu plików wymaganej zawartość na PS4

Gracze korzystający z wersji Destiny 2 na PlayStation 4 być może będą musieli pobrać pliki zgodności, aby móc uruchomić grę na swoich konsolach PlayStation. Jeśli gracze napotykają na błędy podczas pobierania tych plików, mogą skorzystać z naszej instrukcji poniżej.

 

Rozłączenie podczas instalacji

Jeśli połączenie zostało przerwane podczas pobierania wymaganych pakietów zawartości, pobieranie zostanie wstrzymane i wyświetlony zostanie błąd BOAR. Po przywróceniu połączenia gracze mogą wykonać następujące kroki w celu ponownego uruchomienia instalacji:

PlayStation 4

  1. Wybierz zakładkę Powiadomienia lub Dodatki poniżej głównego ekranu systemu PS4.
  2. Odszukaj wszystkie pakiety z informacją „Nie można pobrać”.
  3. Dla każdego z pakietów w menu wybierz opcję Wznów.

Korzystanie z wersji Destiny 2 na PS4 na PlayStation 5

  1. Naciśnij przycisk ekranu opcji na swoim kontrolerze PS5 i wybierz sekcję Pobieranie/Przesyłanie z paska narzędzi na dole głównego ekranu PS5.
   • Pasek narzędzi będzie oznaczony małym czerwonym wykrzyknikiem, aby wskazać, że pobieranie nie zostało ukończone.
  2. Wybierz sekcję Pobieranie/Przesyłanie, aby wyświetlić aktualnie pobieraną zawartość.
  3. Wybierz każdy z pakietów z czerwonym wykrzyknikiem i napisem „Nie można zainstalować”, następnie z menu wybierz opcję Wznów.

 

Sprawdź, czy pliki zostały zainstalowane

PlayStation 4

  1. Najedź na Destiny 2 na ekranie głównym i korzystając z kontrolera PS4, wyświetl szczegóły gry.
   • Jeśli znajdujesz się w Bibliotece gier, wybierz Destiny 2, aby wyświetlić szczegóły gry.
  2. Wybierz PlayStation Store po lewej stronie, aby wyświetlić listę dodatków.
  3. Wybierz opcję „Dodatki”.
  4. Pojawi się lista, na której znajdzie się informacja, które pakiety wymaganej zawartości zostały zainstalowane. Przy pakietach, które nie zostały zainstalowane, będzie dostępna opcja pobrania.

Korzystanie z wersji Destiny 2 na PS4 na PlayStation 5

  1. Wybierz Destiny 2 na ekranie głównym lub w Bibliotece gier.
  2. Naciśnij przycisk Opcje na kontrolerze PS5 i wybierz opcję zarządzania zawartością gry.
  3. Pojawi się lista, na której znajdzie się informacja, które pakiety wymaganej zawartości zostały zainstalowane. Przy pakietach, które nie zostały zainstalowane, będzie dostępna opcja pobrania.