Nazwy Bungie – przewodnik

d2_Cross-Play_Banner.jpg

Nazwa Bungie to identyfikator, używany przez gracza w grach, na stronach i w usługach Bungie. Jest ona wykorzystywana podczas rozgrywki międzyplatformowej w Destiny 2

Wszystkie nazwy Bungie zawierają kratkę oraz identyfikator numeryczny i będą wyglądać podobnie do poniższego przykładu:

 • „Nazwa Bungie”: NazwaGracza#1234 
 • „Wyświetlana nazwa”: NazwaGracza 
 • „Kratka”: # 
 • „Identyfikator numeryczny”: 1234 

 

Tworzenie nazwy Bungie

Nazwa Bungie jest tworzona automatycznie podczas pierwszego logowania do Destiny 2 przy użyciu nazwy, jaką gracz ma na platformie. Nowi gracze mogą wybrać swoją nazwę Bungie poprzez zmianę nazwy na platformie przed pierwszym zalogowaniem się do Destiny 2. Identyfikatory numeryczne są losowe i nie można ich sobie wybrać. 

Nazwy Bungie są filtrowane przez system moderacji pod kątem znaków i obraźliwego języka. Nazwy, które są sprzeczne z polityką Bungie oraz znaki, które nie mogą zostać wyświetlone w grze lub wpisane w pole wyszukiwania graczy na konsolach przy pomocy wirtualnej klawiatury, zostaną usunięte. Gracze, których nazwa na platformie przekracza 26 znaków, zostaną skrócone, ponieważ nazwa Bungie może zawierać maksymalnie 26 znaków.

Jeśli automatycznie wygenerowana nazwa będzie pusta lub zostanie uznana za obraźliwą w procesie filtracji, wówczas zostanie ona zmieniona na „Guardian[losowa liczba]”.

W grze wciąż będzie można wyświetlić nawę konta platformy. Można to uczynić poprzez najechanie na nazwę gracza na ekranie Składu w Nawigatorze.

 

Zmiana nazwy Bungie

Gracze mają możliwość jednorazowej (1) zmiany nazwy Bungie, którą można wykorzystać na Bungie.net, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Zaloguj się na Bungie.net przy pomocy konta platformy.
  2. Przejdź do Ustawień profilu.
  3. Zmień Nazwę Bungie w polu „Ustawienia tożsamości”.
  4. Naciśnij przycisk „Zapisz”.

Podczas próby zmiany nazwy Bungie zaproponowane zostaną nazwy kont, jakie gracz ma na platformie. Mogą one zostać wybrane, o ile nie naruszają naszej polityki i Kodeksu postępowania. Identyfikator numeryczny w nazwie Bungie nie może zostać zmieniony i zostanie zaktualizowany dopiero przy zmianie nazwy. Zmiana ta nastąpi automatycznie, a identyfikator numeryczny będzie się składał z losowego zestawu liczb.

 

Polityka banowania nazw

Nazwy Bungie, które naruszają naszą politykę lub Kodeks postępowania, zostaną automatycznie zmienione na „Guardian[losowa liczba]”, a gracze mogą zostać zbanowani w grze. Zmiany przeprowadzane przez Bungie mogą spowodować, że gracz straci niewykorzystaną szansę na zmianę nazwy.

Zasady obejmują, ale nie są ograniczone do następujących przypadków:

  • Automatycznie wygenerowana nazwa będzie pusta lub zostanie uznana za obraźliwą w procesie filtracji
  • Wzmianki o Bungie, BNG, itp. oraz podszywanie się pod pracowników Bungie
  • Dane osobowe umożliwiające identyfikację (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
  • Mowa nienawiści
  • Nazwy, które mają wydźwięk seksualny
  • Adresy stron internetowych
  • Wulgarny język

Bungie zastrzega sobie prawo do moderowania oraz usuwania graczy z naszych gier i stron internetowych z dowolnego powodu i wedle własnego uznania.