Poradnik sieciowy

Network_Troubleshooting_Guided_Support-_1_.jpg
Poradnik sieciowy został opracowany, aby pomóc graczom uporać się z problemami z połączeniem sieciowym mogącymi wpływać na ich rozgrywkę w Destiny. Zawiera również informacje i wskazówki przydatne dla graczy, którzy chcieliby zoptymalizować swoje połączenie sieciowe podczas gry w Destiny.

Stan sieci: znane i planowane przerwy w grze

W pierwszej kolejności gracze powinni upewnić się, czy nie występują znane przerwy w dostępie do usług, które mogą wpłynąć na możliwość połączenia się z Destiny:


Kody błędów: utrata połączenia z Destiny

Po utracie połączenia z Destiny gracz otrzymuje wiadomość z kodem błędu, którego może użyć jako punktu odniesienia, by wyszukać odpowiednie instrukcje pomocy. Każdy kod błędu wskazuje na inny rodzaj utraty połączenia i może pomóc graczowi, firmie Bungie i jej partnerom namierzyć powód, przez który gracz stracił połączenie z grą.


Ustawienia sieciowe: połączenie Wi-Fi a połączenie przewodowe

Destiny to gra ze współdzielonym światem, wymagająca stałego i stabilnego łącza internetowego. Dla jak najlepszych wrażeń z gry Bungie rekomenduje korzystanie z kabla sieciowego zamiast połączenia Wi-Fi, w którym może występować zanik siły sygnału i problemy ze stabilnością.


Częste problemy: pierwsza pomoc

Jeśli masz trudności z połączeniem z Destiny, ta część Poradnika sieciowego może pomóc ci rozwiązać większość problemów ze sprzętem sieciowym zgłaszanych przez graczy.


Optymalizacja połączenia: zmniejszanie opóźnienia i przeciwdziałanie utracie pakietów

Przerwy w połączeniu internetowym mogą wpłynąć na doświadczenie związane z grą, a nawet spowodować całkowitą utratę połączenia z Destiny. Dla najlepszych efektów twoja sieć powinna zostać skonfigurowana w sposób optymalny do gry w Destiny.


Zaawansowane rozwiązywanie problemów: UPnP, przekierowywanie portów i typy NAT

Ta sekcja Poradnika sieciowego przeznaczona jest dla graczy, którzy podczas gry w Destiny napotkali problemy z połączeniem sieciowym i którzy wykonali już podstawowe instrukcje pomocy, które można znaleźć w innych częściach tego poradnika. Zawarte tutaj zaawansowane instrukcje pomogą ci w rozwiązaniu bardziej skomplikowanych problemów z połączeniem.


Poradnik sieciowy Destiny – strona docelowa
To jest strona główna Poradnika sieciowego, który został opracowany, aby pomóc graczom uporać się z problemami z połączeniem sieciowym mogącymi wpływać na ich rozgrywkę w Destiny. Kliknięcie odpowiedniego przycisku poniżej spowoduje powrót do strony głównej albo przejście do innych stron.
Kody błędów Ustawienia sieciowe Częste problemy ze sprzętem
Optymalizacja połączenia Zaawansowana pomoc Powrót do strony głównej